Obsah

Obec Zákopčie

Obec ZákopčieZákopčie je obec v okrese Čadca, skladá sa z desiatok osád roztrúsených po kopcoch. Dominantou obce je kostol sv. Jána Krstiteľa z roku 1791 postavený v barokovo-klasicistickom slohu. Kostol dal postaviť knieža Anton Esterházy, nemal krypty a bol s ním spojený starý cintorín. Fara bola v obci zriadená v roku 1749 a tiež ju dal postaviť knieža Esterházy.

Aktuality

17.09.2018

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Stredoslovenská distribučná, a.s. v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamuje, že v termíne od: 10.10.2018 7:30 do: 10.10.2018 16:30 bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác.

Detail

14.09.2018

Zber veľkoobjemového odpadu

Dňa 2.10.2018 (utorok) sa v obci uskutoční zber veľkoobjemového odpadu.

Detail

12.09.2018

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Starosta obce Zákopčie 11.9.2018 Pozvánka V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení zmien a doplnkov zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 21.9.2018 /piatok/ o  14:00 hodine v zasadačke obecného úradu.

Detail

11.09.2018

Príprava uchádzačov na prijímacie skúšky na Akadémiu ozbrojených síl generála M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši

Záujemcovia o vysokoškolské štúdium na Akadémii ozbrojených síl môžu využiť informačné, poradenské a konzultačné služby pre vysoké školy so sídlom v Liptovskom Mikuláši, ktoré zabezpečujú a organizujú prípravu stredoškolákov na prijímacie skúšky. Bližšie informácie poskytneme záujemcom, pokiaľ nás osobne navštívia v Liptovskom Mikuláši, alebo nám zatelefonujú na číslo 0905 622 170. Osobnú návštevu je potrebné predom nahlásiť. Je možné prísť aj v sobotu a nedeľu. Telefonicky zodpovieme na otázky denne v dobe od 10:00 do 24:00 hod., a to aj v sobotu a v nedeľu.

Detail

10.09.2018

Umiestňovanie volebných plagátov kandidujúcich subjektov na verejných priestranstvách

Obec Zákopčie podľa ustanovenia § 6 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa ustanovenia § 16 zákona č. 191/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov, vydáva Všeobecne záväzné nariadenie Obce Zákopčie č. 2/2015 o umiestňovaní volebných plagátov.

Detail