Obsah

Obec Zákopčie

Obec ZákopčieZákopčie je obec v okresu Čadca, skladá sa z desiatok osád roztrúsených po kopcoch. Dominantou obce je kostol sv. Jána Krstiteľa z roku 1791 postavený v barokovo-klasicistickom slohu.Kostol dal postaviť knieža Anton Esterházy, nemal krypty a bol s ním spojený starý cintorín. Fara bola v obci zriadená v roku 1749 a tiež ju dal postaviť knieža Esterházy.

Aktuality

06.03.2018

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

Starosta obce Zákopčie Zákopčie 6.3.2018 Pozvánka V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení zmien a doplnkov zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 16.3.2018 /piatok/ o  14:00 hodine v zasadačke obecného úradu.

Detail

06.03.2018

Veľkonočná výstava

Pozývame Vás na Veľkonočnú výstavu v dňoch od 5. marca do 3. apríla 2018.

Detail

23.02.2018

Upozornenie pre občanov

Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. upozorňuje, že vzhľadom k aktuálnemu mrazivému počasiu hrozí nebezpečenstvo zamrznutia vodomerov a potrubí vo vodomerných šachtách a v suterénoch hlavne neobývaných domov.

Detail

15.02.2018

Zrušenie mobilných telefónnych čísel 1

Zrušenie mobilných telefónnych čísel

Mobilné telefónne čísla na zamestnancov obecného úradu (Matrika, Správa dane, Ekonomické oddelenie, Personálne oddelenie) fungujú len do 28.2.2018. Zamestnancov môžete kontaktovať cez pevnú linku. Čísla nájdete na stránke obce v Kontaktoch.

Detail

09.02.2018

separovaný odpad

Zmena pri separovanom odpade

Na žiadosť odberateľa separovaného odpadu - Združenie TKO Semeteš, n.o. prechádzame z farebných vriec na transparentné. Naďalej sa budú separovať 4 zložky: papier, sklo, plasty a kovy, ale s tým, že všetky vrecia budú priesvitné, bez farebného rozlíšenia.

Detail