Obsah

Všeobecné dokumenty

 

Dokumenty

CO plán evakuácie Stiahnuté: 112x | 05.04.2010

Ebola Stiahnuté: 76x | 23.11.2017

Knižničný a výpožičný poriadok obecnej knižnice Stiahnuté: 80x | 25.01.2012

Kontakty na odbor KR OU Čadca Stiahnuté: 77x | 23.11.2017

Plán varovania Stiahnuté: 82x | 05.04.2010

Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska s umelou trávou Stiahnuté: 83x | 13.03.2015

Príprava na civilnú ochranu Stiahnuté: 76x | 27.11.2017

Rokovací poriadok Stiahnuté: 83x | 05.04.2011

Skladačka CO Stiahnuté: 75x | 27.11.2017

Skladačka HaZZ Stiahnuté: 71x | 27.11.2017

Skladačka ochrana pred povodňami Stiahnuté: 67x | 27.11.2017

Skladačka PZ SR Stiahnuté: 71x | 27.11.2017

Skladačka ZZS Stiahnuté: 70x | 27.11.2017

Skladačka- Mestská polícia Stiahnuté: 76x | 27.11.2017

Štatút obecnej knižnice Stiahnuté: 75x | 11.11.2011

Verejná obchodná súťaž Stiahnuté: 75x | 23.09.2016

Voľby do Národnej rady SR - Informácie pre voliča Stiahnuté: 74x | 16.11.2015

Vysoké teploty Stiahnuté: 73x | 27.11.2017

Vzor žiadosti o pridelenie nájomného bytu v obci Zákopčie Stiahnuté: 51x | 09.07.2018

Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov Stiahnuté: 79x | 02.11.2015

Stránka