Obsah

Späť

Zmena pri separovanom odpade

 

Na žiadosť odberateľa separovaného odpadu - Združenie TKO Semeteš, n.o.
prechádzame z farebných vriec na transparentné.
Naďalej sa budú separovať 4 zložky: papier, sklo, plasty a kovy,
ale s tým, že všetky vrecia budú priesvitné, bez farebného rozlíšenia.

Vyvesené: 9. 2. 2018

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správce Webu

Späť