Obsah

Späť

Zrušenie mobilných telefónnych čísel

Mobilné telefónne čísla na zamestnancov obecného úradu (Matrika, Správa dane, Ekonomické oddelenie, Personálne oddelenie) fungujú len do 28.2.2018.

Zamestnancov môžete kontaktovať cez pevnú linku. Čísla nájdete na stránke obce v Kontaktoch.

Vyvesené: 2. 3. 2018

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správce Webu

Späť