Obsah

Život v obci

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Typ: ostatné
Starosta obce Zákopčie
11.9.2018
Pozvánka

V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení zmien a doplnkov zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční

dňa 21.9.2018 /piatok/ o  14:00 hodine
v zasadačke obecného úradu.

Program zasadania:

 

 1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa, schválenie navrhovateľov a overovateľov zápisnice.

 2. Kontrola plnenia uznesení z posledného zasadnutia OZ

 3. Žiadosť Materskej školy Zákopčie o zvýšenie príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole, Dodatok č. 6 k VZN č. 9/2009

 4. Žiadosť Základnej školy Zákopčie o schválenie rozpočtového opatrenia č. 2 

 5. Preklenovací úver určený na úhradu škôd po povodniach zo dňa 5.8.2018 vo výške 45 000 eur

 6. Knižničný a výpožičný poriadok Obecnej knižnice v Zákopčí, schválenie

 7. Žiadosť Ladislava Hažíka o predĺženie nájmu v byte 884/3

 8. Žiadosť Anny Vahančíkovej, bytom Zákopčie 739 o odkúpenie pozemku KN –C 1257/6 o výmere 102 m2

 9. Žiadosť Štefánie Jopčíkovej, Holých 509, Zákopčie o zníženie nájmu budovy č. 795.

 10. Žiadosť p. Márie Bergerovej, Stred 806, Zákopčie o jednorazový finančný príspevok z dôvodu škôd po záplavách dňa 5.8.2018

 11. Žiadosť p. Zuzany Baluchovej, Stred 443, Zákopčie o jednorazový finančný príspevok z dôvodu škôd po záplavách dňa 5.8.2018

 12. Žiadosť o prenájom asfaltovej plochy ležiacej na pozemku KN-C 6533 v k. ú. Staškov (asfaltová plocha medzi futbalovým ihriskom a školou) firmou Andrea Slobodová – Autoškola SLOBODA, Staškov 846

 13. Rôzne, diskusia.

 14. Záver.

                                                                                   Ing. František Hažík

                                                                                       starosta obce


Vytvorené: 12. 9. 2018
Posledná aktualizácia: 12. 9. 2018 08:26
Autor: Správce Webu