Obsah

Život v obci

Umiestňovanie volebných plagátov kandidujúcich subjektov na verejných priestranstvách

Typ: ostatné
Obec Zákopčie podľa ustanovenia § 6 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa ustanovenia § 16 zákona č. 191/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov, vydáva Všeobecne záväzné nariadenie Obce Zákopčie č. 2/2015 o umiestňovaní volebných plagátov.

Obec Zákopčie vyhradzuje kandidujúcim subjektom na umiestňovanie volebných plagátov nasledovné miesta:

  • verejná tabuľa pred budovou Obecného úradu Obce Zákopčie.

 

Vyhradená plocha podľa § 16 zákona č. 181/2014 Z. z. musí zodpovedať zásadám rovnosti kandidujúcich subjektov.

 

Kandidujúci subjekt môže v obci umiestniť volebné plagáty na vyhradenom mieste až po zaregistrovaní politickej strany alebo koalície štátnou komisiou pre voľby.

 

Kandidujúci subjekt pred umiestnením volebných plagátov v obci požiada obec o určenie vyhradeného miesta.

 

Vylepenie, údržbu a odstránenie volebných plagátov počas predvolebnej kampane a po jej ukončení na vyhradených miestach vykoná kandidujúci subjekt na svoje vlastné náklady.

 

Zodpovednosť za obsah volebných plagátov nesie príslušný kandidujúci subjekt.

 

Umiestňovanie volebných plagátov na iných verejných miestach ako sú vyhradené vo VZN Obce Zákopčie č. 2/2015 o umiestňovaní volebných plagátov je zakázané.

 

VZN o umiestňovaní volebných plagátov


Príloha

Vytvorené: 10. 9. 2018
Posledná aktualizácia: 10. 9. 2018 14:23
Autor: Správce Webu