Obsah

Život v obci

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Typ: ostatné
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Andrej Danko (SNS) podpísal v piatok (6.7.2018) rozhodnutie o vyhlásení volieb do orgánov samospráv obcí a určil deň ich konania na sobotu 10. novembra 2018.

 

Počet obyvateľov v obci Zákopčie k 10.7.2018 je 1728.

 

 

Právo voliť

Právo voliť do orgánov samosprávy obce má občan Slovenskej republiky a cudzinec (ďalej len "obyvateľ obce"), ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

 

Právo byť volený

Za poslanca obecného zastupiteľstva môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci v ktorej kandiduje, a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.

Za starostu obce môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

 

Prekážkou práva byť volený je

- výkon trestu odňatia slobody,

- právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie

  nebolo zahladené,

- pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

 

Bližšie informácie nájdete tu:

 

https://www.minv.sk/?volby-oso2018

 

https://www.minv.sk/?volby-oso2018


Vytvorené: 9. 7. 2018
Posledná aktualizácia: 10. 7. 2018 15:20
Autor: Správce Webu