Obsah

Obec Zákopčie

rozhľadňa ZákopčieZákopčie je obec v okrese Čadca, skladá sa z desiatok osád roztrúsených po kopcoch. Obec leží v severovýchodnej časti Javorníkov, v pramennej oblasti pravostranných prítokov rieky Kysuce. Kataster obce Zákopčie sa rozprestiera na ploche 2 963 ha. Rozlohou je jedna z najväčších kysuckých obcí. Člení sa na doliny: Holovskú, Kordišovskú, Rulcovskú, Polievkovskú a Kľukovskú. Nadmorská výška je od 470 do 875 m.n.m. Najvyšším miestom je Jakubovský vrch. Na Marťakovskom kopci sa nachádza rozhľadňa. Prvá písomná zmienka je z roku 1662. Obec vznikla valašskou kolonizáciou. Dominantou obce je kostol sv. Jána Krstiteľa z roku 1791 postavený v barokovo-klasicistickom slohu. Kostol dal postaviť knieža Anton Esterházy, nemal krypty a bol s ním spojený starý cintorín. Fara bola v obci zriadená v roku 1749 a tiež ju dal postaviť knieža Esterházy.

Základné info

Samosprávny kraj Žilinský
Okres Čadca
Región Kysuce
Počet obyvateľov 1726
Rozloha 2963 ha
Prvá písomná zmienka v roku 1662
Adresa obecného úradu Obecný úrad Zákopčie
Stred 824
023 11 Zákopčie
Email obec@zakopcie.sk
Telefon: 041/ 43 44 139

 

Aktuality

26.02.2020

erb obce Zákopčie

Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019

V súlade s §4 ods. 7) zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Enviromentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto obec Zákopčie predkladá informácie o úrovni a spôsobe výpočtu úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019 nasledovne (Príloha č. 2 k zákonu č. 329/2018 Z.z.):

Detail

24.02.2020

pozvánka

Pozvánka na spomienkové podujatie

V nedeľu 1.3.2020 o 14:00 hod. sa v Obecnej knižnici u Fľašíka uskutoční spomienkové podujatie pri príležitosti 20. výročia tragickej smrti dp. Jána Hlaváča. Svätú omšu za zosnulého bude v rímsko-katolíckom kostole v Zákopčí-Ústredí o 10:30 hod. sláviť jeho brat dp. Jozef Hlaváč.

Detail

24.02.2020

Kontajnery na šatstvo

Kontajnery na šatstvo

Obec Zákopčie informuje občanov, že boli v našej obci zriadené zatiaľ dva kontajnery na obnosené šatstvo. Jeden kontajner je umiestnený u Flašíka vedľa obchodu MIŠMAX a druhý u Tarabov pri pohostinstve.

Detail

18.02.2020

erb obce Zákopčie

Oznámenie - Inovácia vedenia V404 Varín - Št. hranica SR/ČR

Mesto Čadca v spolupráci s mestom Krásno nad Kysucom, obcami Svrčinovec, Raková, Dunajov a Zákopčie a navrhovatel'om stavby - Slovenská elektrizačná prenosová sústava a.s. Bratislava oznamuje, že dňa 12. marca 2020 (štvrtok) o 16:00 hodine v malej zasadačke MsÚ v Čadci (1. posch., č. 117) sa bude v zmysle Zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov o posudzovaní vplyvov na životné prostredie konať spoločné verejné prerokovanie Správy o hodnotení vplyvov na životné prostredie navrhovanej činnosti „INOVÁCIA VEDENIA V404 VARÍN – ŠT. HRANICA SR/ČR“.

Detail

17.02.2020

logo

Vyrozumenie o vykonaní ostrých strelieb na strelnici v Rakovej - oznámenie

V dňoch 24. februára až 28. februára 2020, v čase od 09:00 do 15:00 hod. budú príslušníci Okresného riaditeľstva PZ Čadca vykonávať ostré streľby na strelnici v Rakovej.

Detail

17.02.2020

1. ročník Plesu obce Zákopčie 2020

1. ročník Plesu obce Zákopčie 2020

V sobotu 15. februára 2020 sa Kultúrnom dome u Tarabov uskutočnil 1. ročník Plesu obce Zákopčie. Počas príchodu privítal všetkých hostí starosta obce Zákopčie Ján Slaninák a ľudová hudba Kamenčan zo Zákamenného, ktorá vyplňovala svojím programom aj všetky prestávky počas plesu.

Detail

13.02.2020

Prednáška o prvej pomoci pre žiakov ZŠ

Prednáška o prvej pomoci pre žiakov ZŠ

Dňa 13. februára 2020 sa v Obecnej knižnici v Zákopčí uskutočnil workshop pre žiakov prvého stupňa základnej školy na tému „Prvá pomoc pre deti“, ktorú odprezentovali pracovníci Zdravotnej záchrannej služby, Bc. Pavlína Maráčková a Bc. Vladimír Sojka.

Detail

10.02.2020

voľby NR SR 2020

Požiadavky na prenosnú hlasovaciu schránku - Voľby do NR SR

Volič môže požiadať zo závažných, najmä zdravotných dôvodov sám alebo prostredníctvom inej osoby obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o to, aby mohol hlasovať mimo volebnej miestnosti, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

Detail

05.02.2020

výzva seniorom

Nepodceňujte používanie reflexných prvkov

Z dôvodu opakovaných dopravných nehôd s účasťou chodcov a najmä seniorov na cestách v Žilinskom kraji, často aj s tragickými následkami, vyzývame občanov na dôležitosť, ba až nutnosť používania ochranných prvkov na odeve, pokiaľ sa pohybujete po ceste za zníženej viditeľnosti, v ranných a večerných hodinách. Ďalej zdôrazňujeme, aby ste kráčali po chodníkoch, a kde nie je vybudovaný, tak po správnom okraji cesty. Myslite na svoju bezpečnosť a chráňte svoj život.

Detail

03.02.2020

logo stredoslovenská distribučná

Oznam o prerušení distribúcie elektriny

Vážený odberateľ, v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení oznamujeme, že v termíne od: 27.02.2020 07:30 do: 27.02.2020 16:30 od: 02.03.2020 07:30 do: 02.03.2020 14:30 bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.

Detail

31.01.2020

Uvítanie detí do života 2020

Uvítanie detí do života 2020

V našej obci sa vo štvrtok 30. januára 2020 uskutočnilo slávnostné uvítanie detí do života. V roku 2019 sa do radov našich najmladších občanov zapísalo 21 detí.

Detail

29.01.2020

Prednáška pre seniorov - Ako sa nestať obeťou podvodníkov

Prednáška pre seniorov - Ako sa nestať obeťou podvodníkov

V utorok 28.1.2020 zorganizovala Jednota dôchodcov Slovenska v spolupráci s Mestskou políciou v Čadci prednášku zameranú na poskytnutie rád seniorom, na ktorej sa dozvedeli - ako sa nestať obeťou podvodníkov.

Detail

27.01.2020

erb obce Zákopčie

Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností EU SILC

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC) v rámci projektu európskych štatistických zisťovaní.

Detail

21.01.2020

logo JDS

Oznam pre členov Jednoty dôchodcov Slovenska

Dňa 13. februára 2020 o 14:00 hod. schôdza členov JDS v Obecnej knižnici u Fľašíka.

Detail

10.01.2020

podujatia v obci

Podujatia v našej obci

V mesiaci december 2019 a január 2020 sa v našej obci uskutočnilo niekoľko športových podujatí.

Detail

19.12.2019

Vianočné posedenie členov Jednoty dôchodcov Slovenska

Vianočné posedenie členov Jednoty dôchodcov Slovenska

V priestoroch obecnej knižnice sa dňa 18.12.2019 uskutočnilo vianočné posedenie s malým občerstvením, ktoré usporiadala Jednota dôchodcov Slovenska v Zákopčí.

Detail

16.12.2019

Zakopčianske Vianoce 2019

Zakopčianske Vianoce 2019

V sobotu 14. decembra 2019 sa pred Obecnou knižnicou u Fľašíka konali Zakopčianske Vianoce.

Detail

16.12.2019

erb obce Zákopčie

Zmena poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Obec na základe rozhodnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 13.12.2019 pristúpila k zmene poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Detail

13.12.2019

zimná údržba

Zimná údržba miestnych komunikácií

Oznamujeme občanom, aby si svoje motorové vozidlá parkovali na svojich pozemkoch, dvoroch a nie na bočných a verejných komunikáciách, nakoľko začalo obdobie odhŕňania snehu.

Detail

09.12.2019

erb obce Zákopčie

Verejný účet na pomoc ľuďom v Prešove

So zármutkom sme prijali informáciu o tragickej udalosti na prešovskom sídlisku v súvislosti s výbuchom plynu v bytovke. Je to situácia, ktorú iba veľmi ťažko spracujeme, ešte ťažšie sa s ňou dokážeme vysporiadať a vieme, ako veľmi silno zasiahla do osudov mnohých obyvateľov a ich rodín.

Detail