Obsah

Obec Zákopčie

rozhľadňa ZákopčieZákopčie je obec v okrese Čadca, skladá sa z desiatok osád roztrúsených po kopcoch. Obec leží v severovýchodnej časti Javorníkov, v pramennej oblasti pravostranných prítokov rieky Kysuce. Kataster obce Zákopčie sa rozprestiera na ploche 2 963 ha. Rozlohou je jedna z najväčších kysuckých obcí. Člení sa na doliny: Holovskú, Kordišovskú, Rulcovskú, Polievkovskú a Kľukovskú. Nadmorská výška je od 470 do 875 m.n.m. Najvyšším miestom je Jakubovský vrch. Na Marťakovskom kopci sa nachádza rozhľadňa. Prvá písomná zmienka je z roku 1662. Obec vznikla valašskou kolonizáciou. Dominantou obce je kostol sv. Jána Krstiteľa z roku 1791 postavený v barokovo-klasicistickom slohu. Kostol dal postaviť knieža Anton Esterházy, nemal krypty a bol s ním spojený starý cintorín. Fara bola v obci zriadená v roku 1749 a tiež ju dal postaviť knieža Esterházy.

Základné info

Samosprávny kraj Žilinský
Okres Čadca
Región Kysuce
Počet obyvateľov 1726
Rozloha 2963 ha
Prvá písomná zmienka v roku 1662
Adresa obecného úradu Obecný úrad Zákopčie
Stred 824
023 11 Zákopčie
Email obec@zakopcie.sk
Telefon: 041/ 43 44 139

 

Aktuality

01.04.2020

erb obce Zákopčie

Osvedčovanie podpisov na Potvrdeniach o žití pre ČSSZ Praha počas mimoriadnej situácie v súvislosti s koranovírusom

ČSSZ si je vědoma, že v důsledku mimořádných opatření týkajících se koronavirové pandemie a vyhlášení nouzového stavu v ČR a v jiných státech došlo k utlumení řady služeb a někteří klienti bydlící v zahraničí, včetně Slovenské republiky, nejsou schopni aktuálně dodržet všechny podmínky a náležitosti vyžadované k prokázání podmínek nároku na výplatu důchodu tj. k prokázání skutečnosti, že jsou naživu.

Detail

31.03.2020

seniori2

Seniori, sme tu pre Vás! Povedzme STOP podvodníkom

Z dôvodu predchádzania trestnej činnosti v súčasnej krízovej situácii sa odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR rozhodol pripraviť leták obsahujúci krátke rady a odporúčania. Tieto informácie sú predovšetkým určené pre zvýšenie bezpečnosti najrizikovejšej cieľovej skupiny – SENIOROV, avšak obsah letáku je prospešný aj pre ďalšie skupiny obyvateľstva.

Detail

31.03.2020

erb obce Zákopčie

Zmena úradných hodín na obecnom úrade

Od pondelka 30.3.2020 sa menia úradné hodiny pre verejnosť. Upozorňujeme občanov, aby počas mimoriadnej situácie chodili na Obecný úrad vybavovať veci iba v nevyhnutnom prípade!!! Platby daní a poplatkov nie sú v tomto období nevyhnutné!!! Stavebný úrad bude mať úradné hodiny v utorok.

Detail

31.03.2020

erb obce Zákopčie

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR - Uzatvorenie prevádzok, režimové opatrenia

S účinnosťou od 30. marca 2020 od 6:00 hod. do odvolania sa uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem prevádzok uvedených v opatrení a nariaďujú sa ďalšie podmienky činnosti týchto prevádzok.

Detail

27.03.2020

erb obce Zákopčie

Koronavírus: NOVÁ SÉRIA mimoriadnych opatrení a všetky užitočné informácie

Žiadame vás, aby ste si detailne prečítali tento status a zdieľali ho medzi svojich všetkých priateľov, respektíve ho ukázali tým, ktorí nemajú účet na Facebooku. Chodí nám extrémne veľa súkromných správ, pričom nie je možné na všetky odpovedať. Je vysoká pravdepodobnosť, že odpoveď na vašu otázku nájdete v tomto statuse.

Detail

27.03.2020

erb obce Zákopčie

Oznam pre zákonných zástupcov - MŠ

Uzatvorenie všetkých školských zariadení od 30.3.2020 až do odvolania. Prevádzka MŠ bude prerušená až do odvolania. Dôvodom sú opatrenia týkajúce sa zabránenia šíreniu nového koronavírusu. Posúvajú sa termíny zápisov.

Detail

24.03.2020

seniori

Pozor na podvodníkoch!

V súvislosti s hrozbou šírenia nového koronavírusu COVID - 19 Vás Ministerstvo vnútra SR Odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra upozorňuje, že na území Slovenska boli zaznamenané nové prípady podvodov na senioroch.

Detail

24.03.2020

logo

Zmena otváracích hodín na pošte

Pošta v Zákopčí bude otvorená pre verejnosť každý deň v čase od 8:30 do 11:30 hod.

Detail

24.03.2020

logo

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Vážený odberateľ, v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení oznamujeme, že v termíne od: 15.04.2020 07:30 do: 15.04.2020 16:30 bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.

Detail

20.03.2020

autobusová doprava

Nové opatrenia - mimoriadna zmena CP v prímestskej autobusovej doprave od 19.3.2020 - sobotný režim

V súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou SR, s cieľom zabránenia šírenia ochorenia COVID-19, Žilinský samosprávny kraj pristupuje k ďalším opatreniam, a to k ďalšej mimoriadnej zmene cestovných poriadkov v prímestskej autobusovej doprave, ktorú prevádzkujú dopravné spoločnosti Slovenská autobusová doprava Žilina, a.s. a ARRIVA Liorbus, a.s., Ružomberok. S platnosťou od 19.3.2020 do odvolania (zatiaľ je predpoklad do 27.3.2020) budú spoje prímestskej autobusovej dopravy premávať ako v sobotu v celom Žilinskom kraji. (to znamená, že budú prevádzkované iba spoje, ktoré premávajú denne (čiže sú bez znamienka) a tie, ktoré premávajú v sobotu.).

Detail

20.03.2020

erb obce Zákopčie

Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2

(piata aktualizácia) 1. Charakteristika ochorenia Akútny respiračný syndróm spôsobuje koronavírus SARS-CoV-2 z čeľade Coronaviridae, ktorý patrí medzi betakoronavírusy, kam sa zaraďujú aj koronavírusy SARS-CoV a MERSCoV, ale vykazuje od nich genetickú odlišnosť. Ochorenie sa prejavuje najmä kašľom, dýchavičnosťou, telesnou teplotou nad 38 °C, zápalom pľúc a v prípade komplikácií môže skončiť úmrtím. Inkubačný čas je 2 až 14 dní. Koronavírus SARS-CoV-2 sa prenáša z človeka na človeka.

Detail

19.03.2020

erb obce Zákopčie

Rozšírenie NÚDZOVÉHO STAVU zo dňa 18.03.2020

Na základe uznesenia vlády SR č. 115 zo dňa 18.03.2020 bol dňa 19.03.2020 v čase 00:00 hod. na postihnutom území Slovenskej republiky vyhlásený rozšírený Núdzový stav.

Detail

19.03.2020

erb obce Zákopčie

Karanténne opatrenia od 19.3.2020 od 6:00

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia, ktorým s účinnosťou od 19. marca 2020 od 6:00 nariaďuje "karanténne opatrenia" všetkým osobám s prechodným a trvalým pobytom v SR, žijúcim na území SR nad 90 dní alebo zamestnaným na území SR, ktoré sa v období od 13.03.2020 od 7:00 vrátili zo zahraničia, vrátane osôb, ktoré s touto osobou žijú v spoločnej domácnosti sa podľa § 12 ods. 2 písm. f) zákona č. 355/2007 Z. z. nariaďuje izolácia v domácom prostredí po dobu 14 dní.

Detail

18.03.2020

erb obce Zákopčie

ZMENA a doplnenie opatrení pri ohrození verejného zdravia

Úrad verejného zdravotníctva SR dopĺňa a mení opatrenia pri ohrození verejného zdravia.

Detail

18.03.2020

erb obce Zákopčie

OZNAM pre občanov, ktorí sa vrátili zo zahraničia

Dôrazne žiadame všetkých občanov, ktorí sa vrátili zo zahraničia, aby dodržiavali spolu s rodinnými príslušníkmi karanténne opatrenia po dobu 14 dní. V opačnom prípade budú nahlásení polícii SR s uložením pokuty.

Detail

17.03.2020

nebezpečenstvo požiaru

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z.z, o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky číslo 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov, VYHLASUJE ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU v územnom obvode okresov Čadca a Kysucké Nové Mesto od 17.03.2020 od 06:00 hod. - do odvolania.

Detail

17.03.2020

erb obce Zákopčie

Informácie ohľadom platenia daní a poplatkov

Žiadame obyvateľov, aby na platenie daní, TKO, nájomného a ostatných poplatkov využili bezhotovostné platby na účet: SK76 5600 0000 0056 0102 5003. Hotovostné platby až do odvolania nebudú na OÚ prijímané.

Detail

17.03.2020

nákup domov

OZNAM o zavedení donáškovej služby pre ohrozenú skupinu našich občanov

Od dnes t.j. 17.03.2020 bude obec Zákopčie zabezpečovať rozvoz nákupov potravín a hygienických potrieb pre ohrozenú skupinu našich občanov (dôchodcov, bezvládnych). Nahlásiť záujem o túto službu je možné v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 11:00 hod. na telefónnom čísle 0910271159.

Detail

16.03.2020

erb obce Zákopčie

Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia a Usmernenie osôb s povinnosťou karantény

Úrad verejného zdravotníctva SR nariaďuje tieto opatrenia ohľadom izolácie v domácom prostredí na dobu 14 dní. Ministerstvo vnútra SR vydáva Usmernenie o Umiestnení osôb s povinnosťou karantény, ktoré nemôžu byť umiestnené do domácej karantény.

Detail