Obsah

Obec Zákopčie

Obec ZákopčieZákopčie je obec v okresu Čadca, skladá sa z desiatok osád roztrúsených po kopcoch. Dominantou obce je kostol sv. Jána Krstiteľa z roku 1791 postavený v barokovo-klasicistickom slohu. Kostol dal postaviť knieža Anton Esterházy, nemal krypty a bol s ním spojený starý cintorín. Fara bola v obci zriadená v roku 1749 a tiež ju dal postaviť knieža Esterházy.

Základné info

Samosprávny kraj Žilinský
Okres Čadca
Región Kysuce
Počet obyvateľov 1733
Rozloha 2963 ha
Prvá písomná zmienka v roku 1662
Adresa obecného úradu Obecný úrad Zákopčie
Stred 824
023 11 Zákopčie
Email obec@zakopcie.sk
Telefon: 041/ 43 44 139

 

Spravodajca

Uznesenia OZ

Aktuality

09.04.2018

OZNAM o zápise detí do Materskej školy Zákopčie

Riaditeľka Materskej školy Zákopčie č. 888, po dohode so zriaďovateľom Obce Zákopčie a v súlade s platnou legislatívou, určuje zápis detí do materskej školy pre školský rok 2018/2019 následovne: Termín podávania žiadostí na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie: od 14. mája – do 25. mája 2018, v čase od 10:30 – do 12:00 hod. Miesto podávania žiadostí: Materská škola Zákopčie č. 888, 023 11 Zákopčie

Detail

09.04.2018

Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC) v rámci projektu európskych štatistických zisťovaní. Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2018 vybraných viac ako 320 obcí, medzi nimi aj naša obec. Do zisťovania je zaradených cca 6700 domácností.

Detail

26.03.2018

Zber veľkoobjemového odpadu

Dňa 24.4.2018 (utorok) sa v obci uskutoční zber veľkoobjemového odpadu.

Detail

06.03.2018

Veľkonočná výstava

Pozývame Vás na Veľkonočnú výstavu v dňoch od 5. marca do 3. apríla 2018.

Detail

15.02.2018

Zrušenie mobilných telefónnych čísel 1

Zrušenie mobilných telefónnych čísel

Mobilné telefónne čísla na zamestnancov obecného úradu (Matrika, Správa dane, Ekonomické oddelenie, Personálne oddelenie) fungujú len do 28.2.2018. Zamestnancov môžete kontaktovať cez pevnú linku. Čísla nájdete na stránke obce v Kontaktoch.

Detail