Detský kútik v Obecnej knižnici v Zákopčí.

Vďaka úspešnému projektu s názvom „Knižnica – múdra a verná priateľka detí" získala obec Zákopčie finančné prostriedky na zakúpenie nábytku do detského kútika v obecnej knižnici pre najmenších čitateľov. Hravé, moderné vybavenie kútika je zariadené tak, aby spĺňalo ergonomické a estetické požiadavky a poskytovalo zázemie pre tematické podujatia určené najmenším návštevníkom.
Vybavenie detského kútika bolo zakúpené z dotácie Fondu na podporu umenia.

 

 

PREVENCIA KRÁDEŽÍ A PODVODOV NA SENIOROCH

Vážení občania, nakoľko bol v poslednom období zo strany polície zaznamenaný opäť zvýšený nárast trestnej činnosti „krádeží a podvodov spáchaných na senioroch, „ obracia sa Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Žiline na širokú verejnosť s výzvou o zvýšenie obozretnosti seniorov, a to najmä v nasledovných prípadoch:

 

POZOR – Bez overenia dokladov a oprávnenia nevpúšťajte do svojich príbytkov alebo na svoje pozemky pracovníkov elektrární, plynární, domovej správy!
POZOR – Nepúšťajte do svojich príbytkov neznámych ľudí pod žiadnou zámienkou – podomových predajcov, ľudí s nevoľnosťou, ľudí s darčekmi pre Vás a iných!
POZOR – Nepožičiavajte peniaze ľuďom, ktorých dobre nepoznáte, väčšinou ide o podvodníkov!
POZOR – Vyvarujte sa vyberať peniaze a cennosti v prítomnosti neznámych osôb!
POZOR – Keď Vás kontaktuje neznámy človek, ktorý súrne z akéhokoľvek dôvodu (havária, operácia, výhra v lotérii, pomoc príbuznému a pod.) potrebuje finančnú hotovosť, okamžite kontaktujte políciu (158) alebo najbližšiu rodinu. Peniaze v žiadnom prípade nikomu neodovzdávajte!
POZOR – Bez konzultácie nepodpisujte dôležité dokumenty!
POZOR – Odmietnite bezdôvodne ponúkané odprevadenie do bydliska, do domu, do bytu alebo odvoz od ľudí, ktorých nepoznáte!

 

Páchatelia uvedenej trestnej činnosti si úmyselne tipujú obete, ktoré žijú osamote a majú vyšší vek, nakoľko predpokladajú, že seniori budú dôverčiví, empatickí, neopatrní a nepozorní. Páchatelia ich svojim konaním môžu pripraviť o celoživotné úspory alebo im môžu spôsobiť ublíženie na zdraví či smrť.

V prípade, že Vás kontaktujú osobne alebo telefonicky neznáme osoby a máte podozrenie, že sa jedná o podvodníkov, kontaktujte IHNEĎ políciu na bezplatnom telefónnom čísle 158 alebo osobne na najbližšom útvare Policajného zboru.

                                                                                                                                                                              ĎAKUJEME.

 

Ocenenie nášho rodáka ThDr. Ladislava Ostráka

ladislav_ostrakKysucká kultúrna nadácia schválila nomináciu nášho významného rodáka – odborného asistenta ThDr. Ladislava Ostráka – na udelenie titulu Osobnosť Kysúc 2016 v kategórii za celoživotné duchovné dielo. Na Novoročnom koncerte, ktorý sa uskutočnil 12. januára 2017 v Kultúrnom dome v Čadci, odovzdal starosta Ing. František Hažík dekanovi ThDr. Ladislavovi Ostrákovi ocenenie Osobnosť Kysúc.

 

Koledníci zo Zákopčia na novoročnej svätej omši so Svätým otcom

koledniciKoledníci zo Zákopčia boli zavinšovať v Ríme, kde sa zúčastnili novoročnej svätej omše so Svätým Otcom. Navštívili aj otca kardinála Jozefa Tomku, ktorému zaspievali a zavinšovali. Zákopčania reprezentovali 25 tisíc koledníkov Dobrej noviny z celého Slovenska. 

Viac o ceste koledníkov zo Zákopčia nájdete: TU

 

ŠACHOM cez Vianoce v Zákopčí

Na sklonku minulého roka, vo štvrtok 29. decembra, sa v Zákopčí U Fľašíka (Bakchus) uskutočnil 1. ročník Šachového Holeštiakovho memoriálu (ŠACHOM), na ktorom sa zúčastnilo 34 dvojčlenných družstiev zložených výhradne z rodinných príslušníkov. V deviatich kolách tohto nevšedného turnaja si sily zmerali viacerí fidemajstri (FM), majstri Slovenska, slovenskí šachoví reprezentanti, ale aj nadšenci, začiatočníci, vrátane viacero tímov zo Zákopčia alebo pôvodom zo Zákopčia. Nechýbali ani prekvapujúce výsledky. Dôležitá však bola správna, pohodová, vianočná atmosféra, hoci bojovnosť nikomu nechýbala. Víťazom sa stal tím Briestenských (Slovan Bratislava) pred Zvaríkovcami (Mladosť Žilina), Špiriakovcami (ŠK Nesluša), Tomčíkovcami (TJ Rajecké Teplice), Holeštiakovcami (Caissa Čadca), Červeňovcami (Caissa Čadca), Šustekovcami (Mladosť Žilina) a ďalšími. Najlepším hráčom na prvej šachovnici sa stal Juraj Tatarka (Caissa Čadca), najlepšou na druhej šachovnici bola Alexandra Zvaríková (Mladosť Žilina). Na úvod sa prihovoril prítomným starosta obce František Hažík, ktorý venoval ďalšie ceny pre víťazné družstvá. Nasledovala krátka prednáška o zaujímavostiach z histórie Zákopčia od historika Martina Turóciho. Súčasťou turnaja boli dve tematické výstavy: Kráľovská hra očami detí, Šach ako inšpirácia v umení. Dôstojný cenový fond, trofeje, vecné ceny vytvárali slušnú motiváciu. Vďaka patrí všetkým, ktorí sa pričinili o tento turnaj - rodine Pavla Holeštiaka, Kysuckej šachovej škole, OR SNS Čadca, VZLET Čadca, Urpiner. Poďakovanie patrí i mediálnym partnerom, ktorými boli Týždenník Kysuce, Extra plus, Slovenské národné noviny, Kultúra a Svedectvo, www.chess.sk . Tešíme sa už na druhý ročník, ktorý sa uskutoční 29.12. 2017 v Zákopčí.

vitazi_sachoveho_turnaja

 

 

Správa CHKO Kysuce

Štátna správa prírody Slovenskej republiky – Správa CHKO Kysuce navrhuje územie SKUEV0836 Zákopčianske lúky do národného zoznamu území európskeho významu.


Informácie o základných údajoch o navrhovanom území:


1. Vymedzenia územia:
 -  názov navrhovaného územia Zákopčianske lúky
 -  navrhovaná výmera územia 145,298 ha, z toho v Zákopčí 96,1242 ha


2. Podrobnosti o ochrane:
-  odôvodnenie návrhu ochrany (biotopy, druhy európskeho významu):
Územie zahřňa hodnotné ukážky zachovalých biotopov pasienkov s psicou tuhou a podhorských kosných lúk a mezofilných pasienkov. Hodnotný je prioritný biotop európskeho     významu psicové porasty na viacerých miestach v hrebeňových a podhrebeňových polohách, miestami s výskytom chránených a ohrozených druhov rastlín (vstavačovec bazový Dactylorhiza sambucina, horček žltavý karpatský Gentianella lutescens ssp. Carpatica)


- súčasný stupeň ochrany:
Územie sa nachádza v 1. stupni ochrany.
- návrh stupňa ochrany:
Pre územie sa navrhuje 2. stupeň ochrany.

Ďalšie informácie...
 


Stránka 4 z 11

info_tabula

Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre Regionárny operačný program.

www.ropka.sk

V rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja sa v obci Zákopčie začalo s projektom „Revitalizácia verejných priestranstiev centra obce Zákopčie".

zak-foto-right

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!