Mesiac úcty k starším 2016

Október, mesiac jesenného obdobia, kedy nás príroda svojim umeleckým vyčíňaním ohromuje a pripomína maliarovu paletu, mesiac, ktorý už tradične patrí aj seniorom.
Ako prejav vďaky a úcty pripravila obec Zákopčie pre svojich občanov kultúrny program pri príležitosti mesiaca úcty k starším, ktorý sa uskutočnil 20. októbra 2016 v zasadačke Obecného úradu v Zákopčí. Jubilantom sa prihovoril starosta obce Ing. František Hažík a všetkým srdečne poblahoželal k ich životnému jubileu. O kultúrny program sa postarali deti z materskej školy a detský folklórny súbor Studnička.

Ďalšie informácie...
 

9. ročník Kopaničiarskych hodov

V dňoch 25. – 26. júna 2016 sa konal už 9. ročník tradičných Kopaničiarskych hodov v Zákopčí. Podujatie pripravila obec Zákopčie v spolupráci s Kysuckým kultúrnym strediskom v Čadci, organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a Dobrovoľným hasičským zborom Zákopčie – Ústredie. Podujatie bolo zorganizované s podporou Žilinského samosprávneho kraja.
Areál pod hríbom na Majeri ožil v sobotu večer hodovou zábavou, ktorú pripravil Dobrovoľný hasičský zbor Zákopčie - Ústredie. Tanečníkom hrala do rytmu hudobná skupina Relax.
Nedeľa sa niesla v tradičných ľudových tónoch. Po odpustovej svätej omši, ktorá sa konala v kostole sv. Jána Krstiteľa v Zákopčí, si mohli návštevníci pozrieť tradičné remeselné trhy a v Areáli pod hríbom bol pre divákov pripravený bohatý kultúrny program.
Ďalšie informácie...
 

Deň rodiny 2016

 

Žiaci zo základnej školy, folklórny súbor Studnička a mažoretky Astry nám 15. mája predviedli svoje talenty pri príležitosti Dňa rodiny, kde svojim najbližším zaspievali, zatancovali, či zahrali na hudobných nástrojoch.
Ďalšie informácie...
 

Koledníci u prezidenta

Koledníci Dobrej noviny už tradične navštevujú aj prezidenta Slovenskej republiky. Dobrá novina je verejná zbierka povolená Ministerstvom vnútra SR. Počas vianočného obdobia deti koledami a vinšmi ohlasujú radostnú zvesť o narodení Krista v rodinách svojich miest a obcí. Súčasne zbierajú finančné prostriedky, ktorými Dobrá novina podporuje rozvojové projekty v krajinách afrického kontinentu. Dobrú novinu do prezidentského paláca priniesli 14. januára 2016 aj koledníci zo Zákopčia. 
 zakopcie 
Fotografie z koledovania u prezidenta nájdete - TU
Ďalšie fotografie - TU
 

Jubilanti 2015

Obec Zákopčie pripravila pre jubilujúcich občanov stretnutie, ktoré sa konalo vo štvrtok 22. októbra 2015 v zasadačke obecného úradu. V úvode kultúrneho programu vystúpili deti z Materskej školy v Zákopčí svojimi piesňami a básničkami. Po nich sa predstavil detský folklórny súbor Studnička zo Zákopčia ľudovými piesňami a tancom. V slávnostnom príhovore starosta obce poprial všetkým pevné zdravie, veľa spokojnosti a šťastia do ďalších rokov života. Každého jubilanta osobne privítal, poblahoželal k jubileu a odovzdal darček. Pre ľudí v seniorskom veku je veľmi dôležité, aby neboli sami, ale aby sa stretávali s inými ľuďmi. Tento cieľ sa určite v uplynulý štvrtok podarilo dosiahnuť, keďže v neformálnej časti podujatia pri občerstvení sa naši jubilanti mali možnosť porozprávať či už s pánom starostom alebo aj sami medzi sebou a mohli sa zdôveriť so svojimi radosťami, prípadne starosťami jeden druhému.
Ďalšie informácie...
 

Odovzdávanie hasičského auta pre DHZ Zákopčie Ústredie ministrom vnútra Robertom Kaliňákom

V piatok 18.9.2015 o 19:00 hod. nás navštívil podpredseda vlády a minister vnútra Robert Kaliňák, aby Dobrovoľnému hasičskému zboru Zákopčie Ústredie odovzdal nové hasičské auto Iveco Daily s plným vybavením a súpravu povodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky. Pánovi ministrovi podal hlásenie o pripravenosti Dobrovoľného hasičského zboru k prevzatiu hasičského vozidla veliteľ DHZ Zákopčie Ústredie Milan Franek. Následne starosta obce Ing. František Hažík privítal pána ministra, ostatných hostí, spoluobčanov a v krátkosti predstavil našu obec. Na odovzdaní sa zúčastnili: poslanec NR SR Ján Podmanický, Vendelín Horváth – generálny sekretár Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR a Jaroslav Kapusniak – riaditeľ Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Žiline. Potom pán minister vo svojom príhovore pozdravil našich občanov, vysvetlil čo ho viedlo, aby našej obci tento dar odovzdal. Veliteľovi DHZ Ústredie odovzdal kľúče od vozidla a spolu s pánom starostom uviedli toto vozidlo do života. Po odovzdaní sa porozprával s našimi občanmi.
Pevne veríme, že toto hasičské vozidlo bude pre Dobrovoľný hasičský zbor prínosom, naučia sa danú techniku ovládať a používať na pomoc nám občanom.
Ďakujeme všetkým občanom a Dobrovoľným hasičským zborom Ústredie a Tarabov, ktorí sa zúčastnili na tejto akcii.
Ďalšie informácie...
 


Stránka 10 z 11

info_tabula

Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre Regionárny operačný program.

www.ropka.sk

V rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja sa v obci Zákopčie začalo s projektom „Revitalizácia verejných priestranstiev centra obce Zákopčie".

zak-foto-right

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!