Obsah

Obec Zákopčie

Obec ZákopčieZákopčie je obec v okrese Čadca, skladá sa z desiatok osád roztrúsených po kopcoch. Dominantou obce je kostol sv. Jána Krstiteľa z roku 1791 postavený v barokovo-klasicistickom slohu. Kostol dal postaviť knieža Anton Esterházy, nemal krypty a bol s ním spojený starý cintorín. Fara bola v obci zriadená v roku 1749 a tiež ju dal postaviť knieža Esterházy.

Základné info

Samosprávny kraj Žilinský
Okres Čadca
Región Kysuce
Počet obyvateľov 1728
Rozloha 2963 ha
Prvá písomná zmienka v roku 1662
Adresa obecného úradu Obecný úrad Zákopčie
Stred 824
023 11 Zákopčie
Email obec@zakopcie.sk
Telefon: 041/ 43 44 139

 

Spravodajca

Uznesenia OZ

Aktuality

17.10.2018

pes

Zmena zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti

Od 1. septembra 2018 vstupuje do platnosti novela zákona o veterinárnej starostlivosti, upravujúca trvalé značenie psov. Čipovanie – označenie psa mikročipom - je povinné. Majiteľ psa je povinný mať ho začipovaného. Dočipovanie nateraz neoznačených psov sú povinní majitelia psov dať vykonať veterinárnemu lekárovi najneskôr do 31.10.2019. Po tomto termíne kontrolné orgány Štátnej veterinárnej správy môžu postihovať majiteľov zvierat pri zistení nedodržania zákona o značení spoločenských zvierat, teda hlavne psov.

Detail

10.10.2018

starí rodičia

Pozvánka do materskej školy Zákopčie

VÁŽENÍ STARÍ RODIČIA Srdečne Vás pozývame dňa: 24.10.2018 o 9.30 hod. na posedenie do našej materskej školy pri príležitosti: „októbra – mesiaca úcty k starým rodičom.“

Detail

10.10.2018

Informácia pre občanov

Dňa 17.10.2018 (streda) bude z technických príčin zatvorený Obecný úrad v Zákopčí.

Detail

02.10.2018

Informácia ohľadom prijímacích skúšok na Akadémiu ozbrojených síl gen. M.R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši v akademickom roku 2019/2020

V akademickom roku 2019/2020 bude na Akadémii ozbrojených síl otvorené vysokoškolské štúdium v štyroch denných študijných programoch, a to: 1)  Bezpečnosť a obrana štátu (prijatých bude 49 študentov), 2)  Elektronické zbraňové systémy (prijatých bude 30 študentov), 3)  Vojenské spojovacie a informačné systémy (prijatých bude 43 študentov), 4)  Zbraňové systémy, zbrane a ich časti (prijatých bude 20 študentov).

Detail

01.10.2018

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu a do Obecného zastupiteľstva v Zákopčí

Obec Zákopčie u v e r e j ň u j e podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu obce:

Detail