Obsah

Obec Zákopčie

rozhľadňa ZákopčieZákopčie je obec v okrese Čadca, skladá sa z desiatok osád roztrúsených po kopcoch. Obec leží v severovýchodnej časti Javorníkov, v pramennej oblasti pravostranných prítokov rieky Kysuce. Kataster obce Zákopčie sa rozprestiera na ploche 2 963 ha. Rozlohou je jedna z najväčších kysuckých obcí. Člení sa na doliny: Holovskú, Kordišovskú, Rulcovskú, Polievkovskú a Kľukovskú. Nadmorská výška je od 470 do 875 m.n.m. Najvyšším miestom je Jakubovský vrch. Na Marťakovskom kopci sa nachádza rozhľadňa. Prvá písomná zmienka je z roku 1662. Obec vznikla valašskou kolonizáciou. Dominantou obce je kostol sv. Jána Krstiteľa z roku 1791 postavený v barokovo-klasicistickom slohu. Kostol dal postaviť knieža Anton Esterházy, nemal krypty a bol s ním spojený starý cintorín. Fara bola v obci zriadená v roku 1749 a tiež ju dal postaviť knieža Esterházy.

Základné info

Samosprávny kraj Žilinský
Okres Čadca
Región Kysuce
Počet obyvateľov 1722
Rozloha 2963 ha
Prvá písomná zmienka v roku 1662
Adresa obecného úradu Obecný úrad Zákopčie
Stred 824
023 11 Zákopčie
Email obec@zakopcie.sk
Telefon: 041/ 43 44 139

 

Aktuality

26.01.2021

česká správa sociálního zabezpečení

Česká správa sociálního zabezpečení oznamuje - POTVRDENIE O ŽITÍ

Česká správa sociálního zabezpečení oznamuje dôchodcom, poberajúcim dôchodok z Českej republiky, že vlastnoručný podpis na Potvrdení o žití nemusí byť overený.

Detail

26.01.2021

kniha

Obecná knižnica opäť otvorená

Od stredy 27.1.2020 je knižnica pre verejnosť OTVORENÁ v sprísnenom režime. Do knižnice budete v tomto čase môcť vstúpiť len na základe výnimiek zo zákazu vychádzania, ktoré sa na túto situáciu vzťahujú.

Detail

25.01.2021

erb obce Zákopčie

Výsledky celoplošného testovania zo dňa 23.1.2021

Testovanie na Zákopčí sa skončilo bez jediného pozitívneho výsledku. Celoplošné testovanie v našej obci prebiehalo počas celého dňa pokojne, zväčša bez čakania, plynule a nevyskytli sa žiadne problémy.

Detail

22.01.2021

MŠ Zákopčie

Prevádzka MŠ od 25.1.2021

Materská škola Zákopčie č. 888, na základe usmernenia MŠVVaŠ SR a po prerokovaní so zriaďovateľom, bude od pondelka 25.01.2021 do piatku 29.01.2021 sprístupnená pre deti pracujúcich zákonných zástupcov.

Detail

22.01.2021

logo SODB

Elektronické sčítanie obyvateľov sa uskutoční od 15.2.2021 do 31.3.2021, posúva sa len asistované sčítanie!

Elektronické sčítanie obyvateľov Slovenskej republiky sa uskutoční v plánovanom termíne od 15.2.2021 do 31.3.2021. Sčítanie obyvateľov bude plne elektronické, absolútne bezpečné a pohodlné. Obyvatelia sa sčítajú sami, v pohodlí domova a bezpečne, prostredníctvom elektronického formulára, ktorý nájdu na www.scitanie.sk. Vyzývame obyvateľov, aby pomohli pri sčítaní svojim blízkym (seniorom), ak ich o to požiadajú. V zmysle novely zákona sa posúva termín asistovaného sčítania.

Detail

21.01.2021

mliečny expres

Mliečny expres

V piatok 22.01.2021 do našej obce nepríde predávať pojazdný Mliečny expres z dôvodu PN šoféra.

Detail

19.01.2021

Celoplošné testovanie bude v našej obci v sobotu 23.1.2021 1

Celoplošné testovanie bude v našej obci v sobotu 23.1.2021

Obec Zákopčie umožní svojim občanom dať sa bezplatne otestovať antigénovými testami v rámci 1. kola celoplošného testovania, ktoré potrvá od pondelka 18.1.2021 do utorka 26.1.2021.

Detail

18.01.2021

Oznam riaditeľky MŠ Zákopčie

Materská škola Zákopčie č. 888, v súlade s rozhodnutím MŠVVaŠ SR zo dňa 08.01.2021 a po prerokovaní so zriaďovateľom, bude od pondelka 18.01.2021naďalej sprístupnenálen pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti.

Detail

15.01.2021

zimná údržba

Výzva majiteľom motorových vozidiel

Obecný úrad Zákopčie žiada občanov, aby neparkovali svoje motorové vozidlá na obecných komunikáciách, chodníkoch a tiež na prístupových cestách do odľahlých osád. Ak budú aj naďalej na týchto komunikáciách alebo okolo nich odstavené motorové vozidlá nebude sa na nich vykonávať zimná údržba.

Detail

13.01.2021

erb obce Zákopčie

Zverejnenie zámeru prenájmu nebytových priestorov – bývalé pohostinstvo u Moniky

Obec Zákopčie v zmysle ustanovenia § 9a, ods. 9) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov zverejňuje zámer prenajať nehnuteľný majetok. Predmetom prenájmu sú nebytové priestory vo vlastníctve obce Zákopčie nachádzajúce sa v bývalom Pohostinstve u Moniky č. 838 vrátane terasy a skladových priestorov. Výmera priestorov na prenájom je 496 m² . Vo výmere nie je započítana plocha terasy.

Detail

12.01.2021

pandemické ošetrovné

Nárok na pandemické ošetrovné od 11. januára 2021

Sociálna poisťovňa v súvislosti s avizovanými opatreniami pri prevádzke materských škôl a základných škôl od 11.1.2021 do 18.1.2021 informuje verejnosť, že nárok na pandemické ošetrovné budú mať všetci rodičia, ktorí splnia stanovené podmienky. Nárok na pandemické ošetrovné budú mať všetci rodičia, ktorí splnia nasledovné podmienky:

Detail

12.01.2021

erb obce Zákopčie

Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja - zaslanie záverečného stanoviska

Okresnému úradu Žilina, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddeleniu štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „okresný úrad“), bol predložený odborný posudok a návrh záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu „Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja“ podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).

Detail

11.01.2021

vodomer

Ochrana vodomerov v zimnom období

Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie si vzhľadom k prebiehajúcim mrazom dovoľuje opätovne upozorniť svojich odberateľov na riziko zamrznutia nezabezpečených vodomerov a vnútorných vodovodných inštalácií. Odporúča, aby si odberatelia skontrolovali vodomerné šachty a suterény nehnuteľností a vykonali potrebné opatrenia. Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie ďakuje za pochopenie.

Detail

11.01.2021

erb obce Zákopčie

Potvrdenie o žití

Česká správa sociálního zabezpečení v Prahe oznamuje svojim klientom, že bude akceptovať zaslanie aj úradne neoverených potvrdení o žití. K potvrdeniu je v tom prípade nutné pripojiť krátke vyjadrenie svojej situácie, ktorá znemožňovala podpis overiť. (Napríklad: obmedzenie služieb príslušných inštitúcií, úradov či poštových služieb, domáca karanténa, zákaz vychádzania a pod.)

Detail

08.01.2021

MŠ Zákopčie

Oznam riaditeľky MŠ Zákopčie

Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR a po súhlase zriaďovateľa bude prevádzka materskej školy od pondelka 11.01.2021 len pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a pre deti rodičov, ktorých povaha práce nedovoľuje pracovať z domu.

Detail

07.01.2021

erb obce Zákopčie

Z dôvodu zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie bude obecný úrad ZATVORENÝ.

Vážení občania, Obec Zákopčie Vám oznamuje, že v súvislosti s Uznesením vlády SR zo dňa 31.12.2020 ako aj z dôvodu aktuálnych epidemiologických opatrení bude Obecný úrad a jeho úseky t.j. aj stavebný úrad pre verejnosť až do odvolania ZATVORENÝ.

Detail

07.01.2021

erb obce Zákopčie

Uznesenie vlády SR č. 808/2020 z 31.12.2020 - sprísnenie opatrení a obmedzenie pohybu

Na základe uznesenia vlády SR č. 808/2020 sa sprísňujú opatrenia a obmedzuje pohyb obyvateľov z dôvodu zhoršenia pandemickej situácie na území SR.

Detail

07.01.2021

erb obce Zákopčie

Uznesenie vlády SR č. 807/2020 z 29.12.2020 - predĺženie NÚDZOVÉHO STAVU

Na základe uznesenia Vlády SR č. 807 zo dňa 29.12.2020 sa predlžuje na obdobie 40 dní na celom území SR NÚDZOVÝ STAV.

Detail

22.12.2020

erb obce Zákopčie

Obecný úrad bude počas vianočných sviatkov zatvorený

Obecný úrad v Zákopčí oznamuje občanom, že z dôvodu Vianočných sviatkov ako aj preventívnych opatrení pred šírením koronavírusu bude obecný úrad od stredy 23.12.2020. do 31.12.2020 pre verejnosť ZATVORENÝ.

Detail

21.12.2020

SODB 2021

Informácie pre sčítanie obyvateľov SODB 2021

Všetky informácie o sčítaní obyvateľov, ktoré bude prebiehať od 15. februára 2021 do 31. marca 2021., nájdete na domovskej stránke www.scitanie.sk

Detail