Obsah

Obec Zákopčie

Obec ZákopčieZákopčie je obec v okrese Čadca, skladá sa z desiatok osád roztrúsených po kopcoch. Dominantou obce je kostol sv. Jána Krstiteľa z roku 1791 postavený v barokovo-klasicistickom slohu. Kostol dal postaviť knieža Anton Esterházy, nemal krypty a bol s ním spojený starý cintorín. Fara bola v obci zriadená v roku 1749 a tiež ju dal postaviť knieža Esterházy.

Aktuality

13.12.2018

Vianoce

Pozvánka na Zákopčianske Vianoce

Obec Zákopčie spolu s DHZ Ústredie a DHZ Tarabov. ZÁKOPČIANSKE VIANOCE

Detail

12.12.2018

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

Starosta obce Zákopčie V Zákopčí 12.12.2018 POZVÁNKA na základe § 13, ods. 4, písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 14. decembra 2018 (piatok) o 16,00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Zákopčí.

Detail

10.12.2018

knižnica

Ponuka služieb v knižnici a informačnom stredisku

Služby kultúrneho a informačného strediska:

Detail

07.12.2018

Slávnostné otvorenie knižnice a informačného strediska

Slávnostné otvorenie knižnice a informačného strediska

V stredu (5.12.2018) sa v našej obci uskutočnilo slávnostné otvorenie obecnej knižnice a informačno-kultúrneho strediska.

Detail

23.11.2018

šach

Pozvánka na šachový turnaj

Kysucká šachová škola, VZLET Čadca, Matica slovenská Čadca Vás pozývajú na 3. ročník turnaja ŠACHOVÝ HOLEŠTIAKOV MEMORIÁL žijeme ŠACHOM aj cez Vianoce

Detail