Obsah

Obec Zákopčie

rozhľadňa ZákopčieZákopčie je obec v okrese Čadca, skladá sa z desiatok osád roztrúsených po kopcoch. Obec leží v severovýchodnej časti Javorníkov, v pramennej oblasti pravostranných prítokov rieky Kysuce. Kataster obce Zákopčie sa rozprestiera na ploche 2 963 ha. Rozlohou je jedna z najväčších kysuckých obcí. Člení sa na doliny: Holovskú, Kordišovskú, Rulcovskú, Polievkovskú a Kľukovskú. Nadmorská výška je od 470 do 875 m.n.m. Najvyšším miestom je Jakubovský vrch. Na Marťakovskom kopci sa nachádza rozhľadňa. Prvá písomná zmienka je z roku 1662. Obec vznikla valašskou kolonizáciou. Dominantou obce je kostol sv. Jána Krstiteľa z roku 1791 postavený v barokovo-klasicistickom slohu. Kostol dal postaviť knieža Anton Esterházy, nemal krypty a bol s ním spojený starý cintorín. Fara bola v obci zriadená v roku 1749 a tiež ju dal postaviť knieža Esterházy.

Základné info

Samosprávny kraj Žilinský
Okres Čadca
Región Kysuce
Počet obyvateľov 1726
Rozloha 2963 ha
Prvá písomná zmienka v roku 1662
Adresa obecného úradu Obecný úrad Zákopčie
Stred 824
023 11 Zákopčie
Email obec@zakopcie.sk
Telefon: 041/ 43 44 139

 

Aktuality

18.02.2020

erb obce Zákopčie

Oznámenie - Inovácia vedenia V404 Varín - Št. hranica SR/ČR

Mesto Čadca v spolupráci s mestom Krásno nad Kysucom, obcami Svrčinovec, Raková, Dunajov a Zákopčie a navrhovatel'om stavby - Slovenská elektrizačná prenosová sústava a.s. Bratislava oznamuje, že dňa 12. marca 2020 (štvrtok) o 16:00 hodine v malej zasadačke MsÚ v Čadci (1. posch., č. 117) sa bude v zmysle Zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov o posudzovaní vplyvov na životné prostredie konať spoločné verejné prerokovanie Správy o hodnotení vplyvov na životné prostredie navrhovanej činnosti „INOVÁCIA VEDENIA V404 VARÍN – ŠT. HRANICA SR/ČR“.

Detail

17.02.2020

logo

Vyrozumenie o vykonaní ostrých strelieb na strelnici v Rakovej - oznámenie

V dňoch 24. februára až 28. februára 2020, v čase od 09:00 do 15:00 hod. budú príslušníci Okresného riaditeľstva PZ Čadca vykonávať ostré streľby na strelnici v Rakovej.

Detail

17.02.2020

1. ročník Plesu obce Zákopčie 2020

1. ročník Plesu obce Zákopčie 2020

V sobotu 15. februára 2020 sa Kultúrnom dome u Tarabov uskutočnil 1. ročník Plesu obce Zákopčie. Počas príchodu privítal všetkých hostí starosta obce Zákopčie Ján Slaninák a ľudová hudba Kamenčan zo Zákamenného, ktorá vyplňovala svojím programom aj všetky prestávky počas plesu.

Detail

13.02.2020

Prednáška o prvej pomoci pre žiakov ZŠ

Prednáška o prvej pomoci pre žiakov ZŠ

Dňa 13. februára 2020 sa v Obecnej knižnici v Zákopčí uskutočnil workshop pre žiakov prvého stupňa základnej školy na tému „Prvá pomoc pre deti“, ktorú odprezentovali pracovníci Zdravotnej záchrannej služby, Bc. Pavlína Maráčková a Bc. Vladimír Sojka.

Detail

10.02.2020

voľby NR SR 2020

Požiadavky na prenosnú hlasovaciu schránku - Voľby do NR SR

Volič môže požiadať zo závažných, najmä zdravotných dôvodov sám alebo prostredníctvom inej osoby obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o to, aby mohol hlasovať mimo volebnej miestnosti, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

Detail

05.02.2020

výzva seniorom

Nepodceňujte používanie reflexných prvkov

Z dôvodu opakovaných dopravných nehôd s účasťou chodcov a najmä seniorov na cestách v Žilinskom kraji, často aj s tragickými následkami, vyzývame občanov na dôležitosť, ba až nutnosť používania ochranných prvkov na odeve, pokiaľ sa pohybujete po ceste za zníženej viditeľnosti, v ranných a večerných hodinách. Ďalej zdôrazňujeme, aby ste kráčali po chodníkoch, a kde nie je vybudovaný, tak po správnom okraji cesty. Myslite na svoju bezpečnosť a chráňte svoj život.

Detail

03.02.2020

logo stredoslovenská distribučná

Oznam o prerušení distribúcie elektriny

Vážený odberateľ, v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení oznamujeme, že v termíne od: 27.02.2020 07:30 do: 27.02.2020 16:30 od: 02.03.2020 07:30 do: 02.03.2020 14:30 bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.

Detail

31.01.2020

Uvítanie detí do života 2020

Uvítanie detí do života 2020

V našej obci sa vo štvrtok 30. januára 2020 uskutočnilo slávnostné uvítanie detí do života. V roku 2019 sa do radov našich najmladších občanov zapísalo 21 detí.

Detail