Obsah

Obecná knižnica v Zákopčí

"Kniha je najlepší priateľ človeka, ale bez knižnice by si toto priateľstvo mnohí nevychutnali."

"Čitateľ prežije tisíc životov, kým zomrie.

Človek, ktorý nikdy nečíta, prežije iba jeden."

obecná knižnica v Zákopčí
 
Stred 678, 023 11 Zákopčie                            
mobil: 0910 644 354
E-mail: obecna.kniznica@zakopcie.sk

knihovníčka: Silvia Kupková
 
Od 1.2.2021 ZMENA otváracích hodín.
Knižnica bude otvorená pre verejnosť v pondelok, stredu a piatok.

Otváracie hodiny: 
pondelok     8:30 - 16:30 hod.
utorok          nestránkový deň
streda          7:30 - 15:30 hod.
štvrtok         nestránkový deň
piatok           7:30 - 15:30 hod.
obedňajšia prestávka 11:30 - 12:00 hod.
 

Žiadame čitateľov, ktorí nemájú dlhodobo vrátené vypožičané knihy,

aby tak urobili čo najskôr. 

 

Oznam o povinnosti dodržiavať opatrenia od 18.10.2021

v Obecnej knižnici v Zákopčí.

Vážení návštevníci knižnice, dovoľujeme si Vám oznámiť, že od 18. októbra 2021 podľa aktuálne platného COVID AUTOMATU je okres Čadca v 3. stupni ohrozenia (čierna farba) a poskytuje svoje služby v zmysle aktuálnych vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR č. 253/2021 a 254/2021.

Obecná knižnica v Zákopčí umožňuje vstup do priestorov knižnice a poskytuje svoje služby v režime Kompletne zaočkovaná osoba.

Za plne očkovanú osobu sa považuje:

osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou,

osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou, alebo

osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19, alebo

osoba do 12 rokov a dvoch mesiacov veku.

1. Podmienky vstupu do knižnice:

povinnosť nosenia respirátorov v interiéri a nosenia rúšok v exteriéri s výnimkou detí do 6 rokov veku, osôb so závažnými poruchami autistického spektra a osôb so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím, fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania,

aplikovať si  dezinfekciu na ruky,

dodržiavať odstupy minimálne 2 m,

v priestoroch knižnice sa môže zdržiavať 1 osoba na 15 m² plochy, maximálne 6 návštevníkov v jednom okamihu.

2. Podujatia, ktoré sa budú uskutočňovať v knižnici, môžu navštíviť výlučne plne očkované osoby.

Prosíme Vás o rešpektovanie prijatých opatrení.

 

Obecná knižnica v Zákopčí je univerzálnou verejnou knižnicou obce. Jej zriaďovateľom je obec.
Základným poslaním knižnice je prostredníctvom knižnično-informačných služieb zabezpečovať slobodný prístup k informáciám, koordinovať, budovať, ochraňovať a sprístupňovať univerzálny knižničný fond a organizovať kultúrno-vzdelávacie podujatia.
 
 
 
Literárna súťaž pre mládež

                                            plagát - Literárna súťaž (138.47 kB)                  

Ministerstvo obrany SR a rezortný mesačník OBRANA vyhlásili XVII. ročník súťaže v tvorivom písaní pre študentov. Žiaci stredných a poslucháči vysokých škôl môžu súťažiť v žánroch poviedka a úvaha v slovenskom jazyku na tému VOJENSKÁ PRÍSAHA.

Súťažné práce v rozsahu od 1 000 do 5 000 znakov (s medzerami) treba vo formátoch DOC, DOCX, ODT alebo PDF posielať do 21. novembra 2021 na e-mailovú adresu sutaz@mil.sk.

Z prihlásených prác, ktoré splnia základné kritériá a budú obsahovať požadované náležitosti, odborná porota rezortu obrany vyberie do finále v každej kategórii po päť najlepších.

Práce, ktoré postúpia do finále, budú v dňoch 1. - 6. decembra 2021 uverejnené na facebookovom profile Ministerstva obrany SR (www.facebook.com/mosr.sk), kde ich verejnosť bude môcť hodnotiť pridelením hlasu.

Výsledky súťaže organizátori zverejnia 8. decembra 2021. Prvé tri najlepšie hodnotené práce v každej kategórii získajú okrem iných ocenení aj finančné prémie 500, 400 a 300 eur. Víťazné práce uverejní rezortný mesačník MO SR Obrana.

V e-mailoch s prácami súťažiaci uvedú základné údaje o autorovi (meno a priezvisko, adresa, škola, vek, kontakt) a vyplnený súhlas so spracovaním osobných údajov (GDPR).

Podrobnosti, ďalšie informácie aj formuláre GDPR nájdu na webe súťaže www.mosr.sk/sutaz-2021/.

 

SADZOBNÍK CIEN ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ OBCOU A ZA KRÁTKODOBÝ NÁJOM MAJETKU OBCE ZÁKOPČIE

Platný od 1.8.2020

A. požičiavanie kníh Obecná knižnica

Por.

číslo

Úkon

Suma v €

1.

Zápisné na rok – deti do 15 rokov

0,70 €

2.

Zápisné na rok – ostatní nad 15 rokov

1,50 €

3.

Zápisné na rok – dôchodcovia a ZŤP

0,70 €

4.

Upomienka: 1.

                    2.

                    3.

0,40 €

0,70 €

1,00 €

5.

Nevrátené, poškodené, znehodnotené knižničné jednotky nadobudnuté: do roku 2000

                       

                       po roku 2000

 

nadobúdacia cena+100%

+0,50 € poplatok

nadobúdacia cena+50%

+0,50€

poplatok

Kysucký knihovník 2020

 

e-knihy 

Milí čitatelia,

Vám všetkým ponúkame možnosť čítať digitalizované a voľné dostupné e-knihy cez internet zadarmo. Prinášame vám prehľad niekoľkých užitočných webových stránok, ktoré vám môžu pomôcť pri hľadaní. 

Prajeme Vám veľa príjemných chvíľ  pri čítaní, rodinnú pohodu a hlavne pevné zdravie. 

Zoznam internetových portálov:

https://zlatyfond.sme.sk/autori

Najväčšia slovenská elektronická knižnica Zlatý fond denníka SME obsahuje stovky bezplatných elektronických kníh e-bookov slovenskej poézie a prózy.

http://www.klasici.sk

Online knižnica sprístupňuje digitálne diela v slovenskom jazyku - nájdete tu diela slovenských klasikov, rozprávky i nové diela a ponúka zoznam ďalších internetových knižníc dostupných online.

https://www.library.umb.sk/elektronicke-zdroje/volne-pristupne-e-zdroje.html

Univerzitná Knižnica Univerzity Mateja Bela pripravila zoznam dostupných časopisov, databáz, encyklopédií, e-kníh, lexikónov i portálov z rôznych odvetví. Nájdete tu zdroje zamerané na biológiu, geografiu, chémiu, históriu, hudbu, filozofiu, jazykovedu, literatúru a umenie, knižničnú a informačnú vedu, matematiku i rôzne multiodborové zdroje.

https://pdfknihy.sk/zadarmo/

Knihy sú poskytnuté autormi bez nároku na finančnú odmenu. Nájdete tu beletriu aj odbornú literatúru, väčšina e-kníh je v českom jazyku.

https://www.starlib.sk/sk/volne-pristupne-e-knihy/

Staromestská knižnica v Bratislave vytvorila zoznam nielen voľne prístupných kníh prostredníctvom rôznych internetových stránok, ale aj slovníkov a encyklopédií. Nájdete tu aj odkazy na diela autorov ako napr.: H. Ch. Andersena, J. Bottu, K. Čapka, P. Dobšinského, S. Chalupku, B. Němcovú, Ľ. Štúra a ďalších.

https://www.mlp.cz/cz/katalog-on-line/eknihy/

Městská knihovna v Prahe ponúka širokú škálu e-kníh od detektívok cez cestopisy až po drámu. Tiež tam môžete nájsť aj odborné publikácie.

Ďalšie linky k bezplatnému prístupu e-knihám:

http://www.1000knih.sk/obchod/e-knihy-zadarmo-free-e-books

Na tomto portáli nájdete najnovšie, najpredávanejšie knižné tituly, recenzie na knihy ale aj užitočné  informácie, rady a tipy ako vydať vlastnú knihu.

https://www.databazeknih.cz/eknihy-zdarma-ke-stazeni

Mestská knižnica v Prahe ponúka 1332 titulov e-kníh rôznych autorov a rôzneho žánrového zamerania na stiahnutie a čítanie zadarmo.

https://zn.sk/stiahnut-e-knihy-zadarmo-epub-mobi/

Na tomto portáli získate informácie ako si stiahnuť e-knihy do čítačky, alebo mobilu zadarmo.

zdroj: http://www.kniznica-cadca.sk

               

Brožúra k 95. výročiu obecnej knižnice

Nové knihy vďaka FPU 2019

logo_FPU

Plagát - Nové knihy z FPUNové knihy zakúpené z dotácie FPUNové knihy vďaka podpore FPUNové knihy vďaka podpore FPU

Fond na podporu umenia poskytuje finančné prostriedky najmä na tvorbu, šírenie a prezentáciu umeleckých diel, na vzdelávacie programy v oblasti umenia a kultúry. Jeho hlavným poslaním je podpora „živého“ umenia a kultúry. Z verejných zdrojov prispieva aj na zariadenie a nákup kníh do knižníc. Zámerom nášho projektu bolo zviditeľniť knižnicu ako modernú fungujúcu inštitúciu s verejno-prospešnými službami. Pozdvihnúť význam knižnice, zvýšiť jej prestíž, poukázať na jej prospešnosť a získať podporu verejnosti, čo sa nám aj darí. Vďaka Fondu na podporu umenia sme mohli v roku 2019 nakúpiť 128 nových kníh za 1000 eur.

Z nových kníh by som vyzdvihla knihy od Veroniky Homolovej Tóthovej Mama milovala Gabčíka, Hany Repovej Boh plače potichu a Jozefa Kariku Priepasť. Doplnili sme ďalšie diela našich i svetových spisovateľov, medzi ktorými víťazí v obľúbenosti Jo Nesbo, John Grisham, Katarína Gillerová, Ivana Ondriová, Jana Pronská, Lucia Sasková, Adriana Macháčová, Marta Fartelová, či Táňa Keleová-Vasilková a mnoho ďalších. Doplnili sme aj literatúru pre mládež knihami Leny Riečanskej, Ondreja Sliackeho, Renáty Matúškovej, Mariána Kubicska, J. K. Rowlingovej, aby sme si získali aj našich násťročných čitateľov. A samozrejme v ponuke je veľa detských kníh slovenských autorov, nechýbajú knihy Gabriely Futovej, Ondreja Klenovského, Viery Švenkovej, Ivana Sedláka, Jána Milčáka, Ondreja Nagaja alebo Jozefa Slováka.

Do knižničného fondu tak pribudlo 11 kníh do náučnej literatúry. Deťom a mládeži je určených 55 nových kníh. Celkom 62 románov a detektívok pribudlo do oddelenia beletrie pre dospelých čitateľov. Celkovo sa zvýšil počet v našom knižničnom fonde, v tomto roku, o 142 kníh.

Všetky sú zaevidované v našom katalógu a čitatelia si ich môžu nájsť na stránke obce:

nasa-obec/obecna-kniznica/nove-knihy/

V súčasnosti máme v ponuke 13 659 kníh. Za peniaze zo spolufinancovania projektu obce Zákopčie sme nakúpili 9 nových kníh v hodnote 61,57 eur.

 

Zoznam kníh zakúpených z FPU 2019

 

Knižnica poskytuje základné knižnično - informačné služby obyvateľom obce. Buduje a sprístupňuje univerzálny knižničný fond vrátane knižničných dokumentov miestneho významu. Organizuje a uskutočňuje kultúrno - vzdelávacie aktivity. Knižničný fond sa neustále dopĺňa a obnovuje.

Stav knižničného fondu v Obecnej knižnici v Zákopčí k 31.12.2020 je 11 869, z toho odborná literatúra pre dospelých 2 241, krásna literatúra pre dospelých 4 904, odborná literatúra pre deti a mládež 714 a krásna literatúra pre deti a mládež 4 010.

noviny

Zoznam novín a časopisov:

Kysuce

Slovenka

Záhradkár

Zdravie

 

knižnicainteriérinteriérinteriérpriestory knižnicedetský kútikpočítačový kútikdeti v detskom kútikudeti v knižnici100. výročie narodenia M. Ďuríčkovej

 

Slávnostné otvorenie knižnice.

 

otvorenie knižniceotvorenie knižniceotvorenie knižniceotvorenie knižniceotvorenie knižnice

 

 

Ochrana osobných údajov čitateľov a používateľov knižničných služieb.

 

Vážení a používatelia používatelia knižničných služieb Obecnej knižnice v Zákopčí, rešpektujeme Vaše súkromie a ochranu osobných údajov, preto zhromažďujeme len také informácie, ktoré potrebujeme na konkrétne účely. V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej aj „Zákon“) spracúva Vaše osobné údaje v rozsahu a za nasledujúcich podmienok:

Prevádzkovateľ, ktorým je Obec Zákopčie, má pre Obecnú knižnicu v Zákopčí poverenú osobu, ktorá je zodpovedná za spracovanie a ochranu osobných údajov čitateľov a používateľov knižnično-informačných služieb. Touto poverenou osobou je knihovníčka Obecnej knižnice Silvia Kupková, ktorú môže dotknutá osoba kontaktovať v súvislosti so všetkými otázkami týkajúcimi sa spracúvania jej osobných údajov a uplatňovania svojich práv podľa Nariadenia GDPR.

 

OSOBNÉ ÚDAJE, KTORÉ O VÁS SPRACÚVAME A PREČO?

Keď podávate prihlášku čitateľa a používateľa knižnično-informačných služieb, v zmysle § 18 zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z. (ďalej len „zákon o knižniciach“) ste povinný/á pre účely poskytovania knižnično-informačných služieb poskytnúť nasledujúce osobné údaje: meno, priezvisko, titul, adresa trvalého bydliska, adresa prechodného bydliska, dátum a miesto narodenia, číslo dokladu totožnosti a jeho platnosť, najvyššie dosiahnuté vzdelanie, telefónne číslo, emailová adresa, meno, priezvisko, adresa a číslo dokladu totožnosti zákonného zástupcu dieťaťa. Poskytnutie týchto osobných údajov je povinné, keďže vyplýva priamo zo zákona o knižniciach. Ich neposkytnutie by malo za následok nemožnosť vzniku vašej registrácie ako čitateľa a používateľa knižnično-informačných služieb.

 

AKÝM SPÔSOBOM A AKO DLHO BUDEME VAŠE ÚDAJE SPRACOVÁVAŤ?

Osobné údaje budú spracúvané formou vedenia v evidencii používateľov knižnično-informačných služieb v rozsahu uvedenom v prihláške. Vaše osobné údaje budeme spracúvať v súlade s Knižničným poriadkom Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ bude spracúvať a využívať osobné údaje po dobu trvania registrácie a 1 rok (jeden rok) po jej skončení.

 

KTO BUDE SPRACÚVAŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Vaše osobné údaje budú spracúvané výhradne poverený zamestnanec, ktorým je knihovník. K vašim osobným údajom nebudú mať prístup tretie strany.

 

AKÉ MÁTE PRÁVA?

Informujeme Vás, že máte nasledujúce práva, ktorých podmienky sú stanovené v Nariadení GDPR ako aj v Zákone:

  1. Právo na prístup k vlastným osobným údajom a právo na poskytnutie kópie vlastných osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame.

  2. Právo na opravu, aby sa zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosíme Vás, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

  3. Právo na vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania.

  4. Právo na obmedzenie spracúvania, o ktoré ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať niektoré Vaše osobné údaje.

  5. Právo na prenosnosť údajov.

  6. Právo namietať voči spracúvaniu údajov.

  7. Právo podať sťažnosť Ak chcete podať sťažnosť na spôsob, akým sú Vaše osobné údaje spracúvané, vrátane uplatnenia vyššie uvedených práv, môžete sa obrátiť na našu Zodpovednú osobu na Obecný úrad v Zákopčí, Stred 824, 023 11 Zákopčie.

V Zákopčí dňa 21.8.2018

 

                                                                                        Ing. František Hažík

                                                                                              starosta obce

 

Ochrana osobných údajov používateľov
 

Obecná knižnica v Zákopčí ukončila projekt:

„Skvalitnenie a modernizácia uloženia knižničného fondu".

Knižnica sa v roku 2017 zapojila do grantovej výzvy Fondu na podporu umenia.

Projekt bol úspešný a vďaka finančnej podpore boli do knižnice zakúpené nové regále pre detské oddelenie a oddelenie pre dospelých. Zámerom projektu bola modernizácia knižničného fondu, ako i skvalitnenie knižnično-informačných služieb obyvateľom obce a posun knižnice na kvalitatívne vyššiu úroveň. Veríme, že modernizácia knižnice sa pozitívne odzrkadlí v spokojnosti čitateľov a návštevníkov knižnice a staro-nové priestory prilákajú aj nových používateľov.

Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

logoplagatregále

DETSKÝ KÚTIK V KNIŽNICI.

Vďaka úspešnému projektu s názvom "Knižnica - múdra a verná priateľka detí" získala obec Zákopčie finančné prostriedky vo forme dotácie v celkovej výške 1 500 Eur na zakúpenie nábytku do detského kútika v obecnej knižnici pre najmenších čitateľov. Hravé, moderné vybavenie kútika je zariadené tak, aby spĺňalo ergonomické a estetické požiadavky a poskytovalo zázemie pre tematické podujatia určené najmenším návštevníkom knižnice.                                                                                                

Vybavenie detského kútika bolo zakúpené z dotácie Fondu na podporu umenia.

logo

detsky kutikdetsky kutikdetsky kutikdetsky kutikdetsky kutik

 

STÁLA EXPOZÍCIA V OBECNEJ KNIŽNICI.

Obec Zákopčie pri príležitosti 355. výročia založenia obce (1661 - 2016) otvorila stálu výstavu ľudovej kultúry "Ako žili naši predkovia".

V expozícii sú umiestnené predmety, ktoré v minulosti slúžili občanom obce.

Otváracie hodiny:
pondelok od 8:30 - 16:30 hod.,
streda, piatok od 7:30 - 15:30 hod.

 expozíciaexpozíciaexpozícia expoziciaexpozicia

                             expoziciaexpoziciaexpozicia