Obsah

Aktivita v MŠ - Predčitateľská gramotnosť predškolákov

Dňa 16.10.2019 sa v materskej škole uskutočnila aktivita, v rámci rozvíjania predčitateľskej gramotnosti predškolákov. Deti ukázali, kde majú v triede uložené knihy a porozprávali tete o svojich najobľúbenejších rozprávkach. Pani knihovníčka im prečítala básničky o písmenkách a deti potom vymýšľali slová na dané písmeno.

Predškoláci sa pochválili knihou „O koníkoch“, ktorú si v materskej škole vlastnoručne vyrobili a ukázali výstavu svojich mien, ktoré si ráno modelovali z plastelíny. Každé dieťa potom dostalo predkreslené písmeno na výkrese, ktoré si mohli vyfarbiť a dokresliť. Podarilo sa im vytvoriť veselé písmená, z ktorých mali radosť, a ktoré budú krášliť interiér našej materskej školy. Nezabudli vyrobiť písmenkový darček aj pre tetu knihovníčku.

Na záver tejto milej aktivity dostali deti od tety sladkú odmenu a sľúbili jej, že ju v knižnici navštívia.

Touto aktivitou sa rozvíja nielen predčitateľská gramotnosť, ale aj komunikačné, sociálne a pracovné kompetencie detí.