Obsah

Beseda pri príležitosti 95. výročia obecnej knižnice

Dňa 29. októbra 2019 sme si pripomenuli 95. výročie zriadenia Obecnej knižnice v Zákopčí. Pri tejto príležitosti sa konala beseda.

V úvode knihovníčka Silvia Kupková priblížila históriu knižnice. Účastníci podujatia sa dozvedeli, kto bol prvým knihovníkom, aké pomenovania mala v minulosti knižnica, ako fungoval systém výpožičiek kníh. Na besedu bola pozvaná bývalá knihovníčka pani Jarmila Paseková, ktorá svoju profesiu vykonávala 35 rokov. Podelila sa o zážitky zo svojej kariéry knihovníčky. K tomuto výročiu bola vydaná brožúra o Obecnej knižnici v Zákopčí.

Od 29. októbra 2019 do konca roka je pre nových čitateľov zápis do knižnice zdarma.