Obsah

Marec mesiac knihy - podujatie pre deti

Žiaci prvého, druhého a piateho ročníka navštívili 22. marca 2019 obecnú knižnicu, kde sa dozvedeli o tom, prečo sa mesiac marec stal mesiacom knihy, oboznámili sa s jeho históriou.

Literárnym kvízom si vyskúšali svoje vedomosti o spisovateľoch, ilustrátoroch a rozprávkach. Pani knihovníčka im porozprávala aj o histórii knižnice.