Obsah

Návšteva žiakov zo základnej školy

Dňa 20. marca 2013 navštívili žiaci z 1. a 2. ročníka základnej školy knižnicu pri príležitosti „Marec – mesiac knihy. Zároveň bol v tomto týždni od 18.3.2013 do 22.3.2013 vyhlásený Týždeň slovenských knižníc, kde je možnosť bezplatnej registrácie v knižnici, ktorú žiaci využili. Pani knihovníčka pripravila tajničku, kde doplňovali slová, ktoré súviseli s rozprávkami a niektorí si aj zopár kníh s roprávkami vypožičali domov.