Obsah

Trávenie voľného času v knižnici

Deti majú možnosť tráviť svoj voľný čas v priestoroch obecnej knižnice, kde si môžu zahrať spoločenské hry, kresliť, čítať knihy, zahrať počítačové hry, nadobudnúť vedomosti pri kvízoch a hádankách.