Obsah

Týždeň slovenských knižníc 4.-10.3.2019

V rámci Týždňa slovenských knižníc mali noví návštevníci možnosť bezplatne sa zapísať do knižnice. Zábudlivcom boli odpustené sankčné poplatky za oneskorené vrátenie kníh.

Deti si zábavnou formou testovali svoje vedomosti o prírode, zvieratách, vesmíre, ... .Vypĺňali rozprávkové tajničky, zahrali sa pri spoločenských hrách a na počítačoch.