Obsah

DFS StudničkaDetský folklórny súbor Studnička zo Zákopčia sa stal bežnou súčasťou kultúrneho života v obci, detičky svojimi vystúpeniami rozveseľujú divákov nielen v obci Zákopčie, ale i v okolitých dedinách a mestách. Počas 12 rokov svojho fungovania Studnička reprezentuje obec Zákopčie a Základnú školu v Zákopčí na mnohých podujatiach, ako napr. Kopaničiarske hody v Zákopčí, Palárikova Raková, Hody v Rakovej, stavanie a váľanie mája, koledovanie, Jasličková pobožnosť, Deň matiek, Slávici Kysúc, Beskydský slávik, V rytme ľudového tanca a pravidelne sa zúčastňuje aj detského folklórneho festivalu Kujem, kujem podkovičku v Kysuckom Novom Meste. A taktiež navštevuje so svojim programom aj domovy dôchodcov. Od začiatku sa tu vystriedali deti od malých škôlkarov až po stredoškolákov, dievčatá aj chlapci, a už dlhší čas sa pohybuje priemerný počet detí v súbore okolo 30. Dôvodom vzniku a fungovania DFS Studnička je potreba viesť deti a mládež k zmysluplnému tráveniu voľného času, k spoznávaniu a zachovávaniu kultúrneho dedičstva nášho ľudu, k tradíciám, k zvykom, nielen z našej obce, ale aj z celého kysuckého regiónu. Vedúcimi súboru sú Mgr. Katarína Badurová a Mgr. Katarína Franeková.

Hody 2017Jubilanti 2016Vystúpenie - jubilanti 2016Hody 2016Deň rodiny 2015Hody 2013Hody 2013Jubilanti 2011Deň matiek 2010Jubilanti 2009