Obsah

logo_jds                                         Oznamy

 

Jednoda dôchodcov v Zákopčí poriada dňa 9. júla 2021 zájazd do Rajeckej Lesnej, Konskej a Rajeckých Teplíc.

Záujemcovia o tento zájazd sa môžu prihlásiť do 2. júla 2021 na tel. čísle: 0908 612 740 alebo na obecnom úrade v Zákopčí u p. Pikuliakovej, p. Haluškovej a v knižnici u p. Kupkovej. 

 

Členské schôdze Jednoty dôchodcov Slovenska budú každý mesiac, vždy 3. štvrtok v mesiaci v Obecnej knižnici Zákopčie.

V prípade ďalšieho záujmu o členstvo v tejto organizácii sa treba zaregistrovať u pani Boženy Palušove, Zákopčie Stred 841.

Povinné členské v organizácii je 2 € za rok.

Prednáška pre seniorov: Ako sa nestať obeťou podvodníkov.                                                   

V utorok 28.1.2020 zorganizovala Jednota dôchodcov Slovenska v spolupráci s Mestskou políciou v Čadci prednášku zameranú na poskytnutie rád seniorom, na ktorej sa dozvedeli -  ako sa nestať obeťou podvodníkov. Prednášajúcim bol mjr.Mgr. František Linet – náčelník MsP. Všetky získané odporúčania majú občanom v dôchodkovom veku dopomôcť k bezpečnosti      a spokojnosti prežívania ich jesene života.
Preventívno-poradenské podujatie sa uskutočnilo v spoločenskej miestnosti budovy Obecnej knižnice v Zákopčí.

 prednáška pre seniorov prednáška pre seniorov prednáška pre seniorovprednáška pre seniorovprednáška pre seniorov prednáška pre seniorov  prednáška pre seniorov

 

Vianočné posedenie členov Jednoty dôchodcov Slovenska

V priestoroch obecnej knižnice sa dňa 18.12.2019 uskutočnilo vianočné posedenie s malým občerstvením, ktoré usporiadala Jednota dôchodcov Slovenska v Zákopčí. Účastníkov prišiel pozdraviť aj starosta našej obce Ján Slaninák. Pre všetkých prítomných bola určite zaujímavá aj tombola s rôznymi vecnými cenami.

vianočné posedenievianočné posedenievianočné posedenievianočné posedenievianočné posedenievianočné posedenievianočné posedenievianočné posedenievianočné posedenievianočné posedenie