Obsah

CHANDOGA Ján Ivan

Typ: ostatné
pedagóg, vedec, lekár

2.2.1950 Zákopčie 

V r. 1968 – 1974 študoval na Lekárskej fakulte UK v Bratislave. Po štúdiách nastúpil na miesto asistenta na Katedre biochémie LF UK. Absolvoval študijné pobyty vo Frankfurte nad Mohanom, v Heidelbergu, Moskve, Gottingene a Gente.
Zaoberal sa vplyvom výživy, hormónov a farmák na bunkový metabolizmus. Publikoval vyše 100 prác v domácej i zahraničnej odbornej literatúre. V r. 1980 sa stal CSc., v r. 1985 doc. Z odboru lekárskej biochémie. V r. 1986 – 1989 pôsobil vo funkcii vedúceho oddelenia biochémie LF UK a bol školiteľom v odbore biochémia. V r. 1990 – 1994 pracoval vo Výskumnom ústave humánnej bioklimatológie ako vedúci biochemického laboratória a vo funkcii námestníka riaditeľa pre odbornú činnosť. V r. 1994 inicioval založenie oddelení biochemickej a molekulovej genetiky, ako súčasti Centra lekárskej genetiky FN zabezpečujúcich molekulovú a biochemickú diagnostiku dedičných chorôb. Je externým pedagógom Slovenskej postgraduálnej akadémie medicíny a učí aj na Chemickotechnologickej fakulte STU. Je autorom a spoluautorom viacerých učebníc a publikácií: Human liver peroxisomal enzymes and their intraparticular localization (1986), Praktikum z chémie a biochémie II. (1990), Molekulové základy regulácie metabolických procesov a orgánových funkcií (1991), Lekárska biochémia I. A II. (1992 a 1994) a i.


Vytvorené: 4. 11. 2017
Posledná aktualizácia: 4. 11. 2017 11:34
Autor: