Obsah

FLAŠÍK Peter

Typ: ostatné
pedagóg, manažér

6.3.1931 Zákopčie

V r. 1959 ukončil štúdium na Elektrotechnickej fakulte SVŠT. Na fakulte potom pôsobil ako odborný asistent. V r. 1962 – 1968 pracoval na Povereníctve školstva a kultúry, kde bol poverený zriadením odboru vysokých škôl a vedy pre novovzniknuté Ministerstvo školstva SSR. V r. 1968 – 1972 pôsobil na ministerstve vo funkcii vedúceho odboru vedy. V r. 1972 – 1994 pracoval ako tajomník Spoločnosti pre šírenie politických, vedeckých a kultúrnych poznatkov (neskôr Socialistická akadémia, od r. 1990 Akadémia vzdelávania). Má významný podiel na úspešnom pôsobení tejto najvýznamnejšej inštitúcie na Slovensku v oblasti mimoškolskej výchovy a vzdelávania. V 70. rokoch bol iniciátorom a zakladateľom prvej všeobecnej slovenskej encyklopédie Pyramída. Aktívna bola jeho publicistická činnosť, bol členom viacerých odborných komisií vysokých škôl, najmä pre oblasť elektrotechniky, počítačov, kybernetiky a rozvoj vedy. Jeho syn – Fedor Flašík je výraznou osobnosťou v oblasti marketingu a reklamy na Slovensku.


Vytvorené: 4. 11. 2017
Posledná aktualizácia: 10. 4. 2019 09:23
Autor: