Obsah

KUBICA Anton

Typ: ostatné
spisovateľ, vedec, bernolákovec, kňaz

6.7.1762 Rajec – 2.3.1803 Žabokreky nad Nitrou

V r. 1780 – 1784 študoval teológiu v biskupskom kňazskom seminári v Nitre a v r. 1784 – 1787 v Generálnom seminári v Bratislave, v r. 1787 ho vysvätili za r.k. kňaza. V r. 1787 – 1791 pôsobil ako kaplán a administrátor v Rajci, vo Varíne, v Trenčíne a Nitre, v r. 1791 – 1796 ako farár v Oponiciach, v r. 1797 – 1799 v Zákopčí, v r. 1799 – 1802 v Nitre, naposledy v r. 1802 – 1803 v Žabokrekoch nad Nitrou. Patril k významným predstaviteľom prvej generácie bernolákovcov a blízkym spolupracovníkom jej vedúcej osobnosti Antona Bernoláka, s ktorým sa zoznámil počas štúdií v Generálnom seminári na Bratislavskom hrade, kde v krúžku vlasteneckých filológov prispel k jeho národno-buditeľským a najmä jazykovým kodifikačným úsiliam v r. 1787 ako spoluzostavovateľ bernolákovskej Dizertácie, na čo aj sám upozornil pri príležitosti 10. výročia jej vydania v r. 1797 kázňou O Dúvernosti v Pánu... Vlastnil knižnicu so vzácnou spoločenskovednou literatúrou, osobitne jazykovednou. Bol členom bernolákovského Slov. učeného tovarišstva.


Vytvorené: 4. 11. 2017
Posledná aktualizácia: 10. 4. 2019 09:25
Autor: