Obsah

OSTRÁK Ladislav

Typ: ostatné
Ladislav OstrákThDr. Ladislav Ostrák
kňaz, pedagóg

* 11.8.1946 Zákopčie

V r. 1965 – 1970 študoval na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave. Kňazskú vysviacku prijal z rúk J. E. Róberta Pobožného v r. 1970. V r. 1970 – 1973 bol kaplánom v Snine, v r. 1973 – 1979 farárom v Jakovciach, v r. 1979 – 1982 vo Vranove nad Topľou. V r. 1982 získal titul ThDr. V r. 1982 – 1991 bol tajomníkom CMBF v Bratislave, zároveň od r. 1983 prednáša na CMBF predmety Kresťanská archeológia a Patrológia – náuka Otcov. Je spoluautorom diela Teologický zborník I-VI. Vydal doktorskú prácu Zriadenie košického biskupstva a košický biskupi (1982), skriptá Kresťanská archeológia (1984), Patrológia (1986). V týchto rokoch zároveň vykonával funkciu farára v Záhorskej Bystrici. V r. 1985 uskutočnil výstavbu nového kostola v Nižnej Sitnici, v r. 1986 v Pakostove a v r. 1999 na Pustom Chotári. V súčasnosti je administrátorom vo farnosti Kuchyňa a Pernek, venuje sa kazateľskej činnosti v snahe o zachovanie dedičstva sv. Cyrila a Metoda a tiež povzbudenie národného povedomia. Je predsedom správnej rady Kysuckej kultúrnej nadácie.

Získal čestný titul a ocenenie Osobnosť Kysúc za rok 2016.

V rámci ocenení Osobnosť Kysúc za rok 2020 získal najvyššie vyznamenanie mesta -  Čestné občianstvo mesta Čadca.

vdp. Ladislav Ostrák


Vytvorené: 4. 11. 2017
Posledná aktualizácia: 10. 5. 2022 09:23
Autor: