Obsah

VAHANČÍK Alojz

Typ: ostatné
lekár

* 11.11.1938 Zákopčie

Promoval na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v r. 1962, povinnú cirkuláciu absolvoval v nemocniciach v Poprade a Kežmarku, v r. 1964 – 1967 bol závodným lekárom vo Svite. V r. 1967 získal miesto odborného asistenta Katedry vnútorného lekárstva ILF v Bratislave. V r. 1969 absolvoval trojmesačnú stáž na popredných pražských hematologických pracoviskách. Po tretej atestácii z klinickej onkológie v r. 1986 bol vymenovaný za ordinára klinickej onkológie v Ústave národného zdravia v Bratislave. Vo výskumnej, pedagogickej a praktickej činnosti sa sústreďuje na problematiku klinickej hematológie. V r. 1999 – 2001 bol primárom I. Internej kliniky akad. L. Dérera. Má prvenstvo vo výskume Chronických lymfoproliferatívnych ochorení z veľkých granulárnych lymfocytov (po ang. publikovanej v r. 1988). Je autorom diela Vybrané kapitoly z geriatrie (1989), spoluautorom diel Vademecum SZP (1. a 2. vyd., 1988 a 1992), Vademecum medici (3. a 4. vyd., 1985 a 1995), spolupracoval tiež na vydaní učebníc, skrípt a odborných prác ako autor i v spoluautorstve (približne 45), mal početné odborné prednášky na domácich a zahraničných fórach.


Vytvorené: 4. 11. 2017
Posledná aktualizácia: 10. 5. 2022 09:25
Autor: