Obsah

Pamiatky a zaujímavosti

Dominantou obce je kostol sv. Jána Krstiteľa z roku 1791 postavený v barokovo-klasicistickom slohu. Mal murovaný chór a tri oltáre. Nad hlavným oltárom bol na stene zavesený obraz sv. Jána Krstiteľa, prenesený zo starej kaplnky z cintorína. Odtiaľ preniesli aj obnovený bohostánok. Na jednom z bočných oltárov stála socha Panny Márie, nad druhým visel maľovaný obraz trpiaceho Krista. Kostol mal strechu pokrytú drevenými šindľami. V kamennej veži boli dva zvony.
Kostol dal postaviť knieža Anton Esterházy, nemal krypty a bol s ním spojený starý cintorín. Fara bola v obci zriadená v roku 1749 a tiež ju dal postaviť knieža Esterházy.
V mnohých osadách Zákopčia sa nachádzajú sakrálne objekty – kaplnky, kríže a obrázky svätých.
Sú rôznej veľkosti, prevažne murované, rôznej architektonickej nápaditosti. Interiér kaplniek je starostlivo udržiavaný. K najväčším patrí kaplnka u Ruľcov, kde sa slúžia aj sväté omše, pozoruhodné sú aj kaplnky u Holešov a na Petránkach. V jednotlivých osadách Zákopčia – U Ruľcov, U Polievkov na Majeri pri kostole sa nachádza viac chránených majestátnych stromov. Pri kostole sa nachádza pamätník padlým vojakom z prvej a druhej svetovej vojny.