Obsah

Čisté zúbky nebolia

Prednáška spojená s premietaním pracovníčkou RÚVZ Oddelenia podpory zdravia.