Obsah

Besiedka ku Dňu rodiny

Piatok 10.05.2019 bol pre nás všetkých výnimočný. V popoludňajších hodinách sa v našej MŠ uskutočnila slávnostná besiedka k oslave Dňa rodiny. Po úvodnom príhovore nasledoval pestrý kolotoč piesní, tancov, scénok a básničiek. V programe sa vystriedali všetky deti z obidvoch tried.

Veru, bolo sa načo pozerať. Deti predviedli veselé scénky, či dojímavé vyznania v básničkách a pesničkách . Rodičia štedro tlieskali, usmievali sa a z očí im vyžarovala  láska. Týmto  programom deti vyjadrili svoje poďakovanie, lásku a úctu rodičom. To však nebolo všetko.  Pri striedaní tried a po skončení programu sa o spestrenie a dobrú náladu postaral spevom a hrou na heligónke pozvaný heligonkár Šimonko Mikláš. Na koniec rodičia s deťmi vytvorili jeden veľký kruh „škôlkárskej rodiny“, v ktorom si spoločne zaspievali a ochutnali dobroty, ktoré upiekli šikovné ruky mamičiek. A tak sa ochutnávalo, spievalo a tancovalo. K tejto  vydarenej aktivite prispelo tiež príjemné prostredie, ktoré vyzdobili deti spoločne s pani učiteľkami.

     Hlavnou myšlienkou tohto stretnutia bolo uctiť si rodinu.