Obsah

Deň Zeme

Deň Zeme sme si pripomenuli aktivitou s horárom Ing. Jánom Vojtekom, ktorý si pre deti z triedy č. 1 pripravil zaujímavé aktivity v lese. Deti sa dozvedeli veľa zaujímavostí, pozorovali, počúvali les a zahrali sa rôzne hry. Pán horár nezabudol ani na mladšie deti našej MŠ. V školskej záhrade sa s nimi zahral a všetkým našim deťom odovzdal darčeky.