Obsah

Divadlo hrané učiteľkou

Vo štvrtok 25.04.2019 si deti pozreli divadlo hrané učiteľkou k projektu Eko Alarm modul 1. pre MŠ. Bol to príbeh „O princeznej Lesanke“, v ktorom si deti pripomenuli ako sa správne triedi odpad.