Obsah

Módny salón

aktivita s krajčírkou

V priebehu týždňa, kedy sme sa venovali téme „Čím budem“ a v rámci poznávania niektorých remesiel a profesií, navštívila dňa 27.03.2019 našu MŠ vyučená krajčírka p. E. Lanková. Naše deti oboznámila s prácou krajčírky a tiež so šijacím strojom, na ktorom predviedla ukážku šitia. Deti si vyskúšali obkresľovanie tvarov na látku pomocou krajčírskej kriedy a plnenie vankúšov molitanom. Spoločne tak s tetou krajčírkou vyrobili do MŠ nové vankúše.

Za túto milú aktivitu p. Lankovej veľmi pekne ďakujeme.