Obsah

Online Seminár LaBáK.net

V rámci experimentovania a bádania sa naša MŠ- trieda č. 1 žabky, zapojila do 7. ročníka celoslovenskej prírodovednej súťaže Online Seminár LaBáK.net.

Za túto triedu suťažil päťčlenný tím, ktorého členmi boli tieto deti: Lanková Lariska, Šoporová Paťka, Franeková Žanetka, Vojvodíková Yasmínka, Rovňanik Miško. Online seminár LaBáK.net sa v tomto školskom roku 2018/19 skladal zo štyroch súťažných kôl, ktoré prebiehali od septembra 2018 do februára 2019. Kategória F bola určená pre deti materských škôl, na prácu v 2 až 5 člennom tíme. Výsledné riešenie vypracovala a odosielala za tím učiteľka.

 Každé kolo tvorilo niekoľko úloh a za ich vyriešenie v jednotlivých kolách, mohli deti získať maximálny počet 15 bodov.

Názvy úloh a výsledky v jednotlivých súťažných kolách:

  1. kolo: „Pátrame ďalej“- získali sme 13 bodov

  2. kolo: „Pokus“- získali sme 15 bodov

  3. kolo: „Vianočná hviezda“- získali sme 15 bodov

  4. kolo: „Tvoríme vločky“- získali sme 15 bodov

V tejto kategórii súťažilo 69 materských škôl z celého Slovenska.

Tím našej materskej školy- „Vynálezcovia“, získal krásne 7. miesto s počtom bodov 58, z celkového počtu 60 bodov.