Obsah

Po stopách hudby - stretnutie s harfistkou

V hre na jeden z najstarších hudobných nástrojov sveta sa dňa 11.06.2019 v našej materskej škole predstavila Mgr. Slavomíra Filová zo Svrčinovca. Táto harfistka pôsobila v Štátnom divadle v Košiciach, hosťuje v rôznych orchestroch na Slovensku, hrá v Štátnom komornom orchestri v Žiline a vyučuje hru na klavíri v ZUŠ v Čadci.

Z kráľovského nástroja vysokého takmer dva metre sa ozývali celou materskou školou v jej podaní ľubozvučné melódie z rozprávok, filmov a tiež detské piesne. Naše deti boli ako na skutočnom koncerte. Mali možnosť stretnúť sa s hudbou, ktorá nie je reprodukovaná rádiom, či televíziou. Mohli pozorovať preladenie strún, obzrieť si harfu zblízka, zaspievať si, naučiť sa novú pieseň, poskladať puzzle harfy, jednoducho prežiť ďalší zaujímavý, krásny a nezabudnuteľný deň v materskej škole.