Obsah

Rozlúčka s predškolákmi

V stredu 26.6.2019 sa predškoláci aj tento školský rok lúčili so svojou materskou školou.
Do triedy za sprievodu piesne Mira Jaroša „Do školy sa teším“ postupne prichádzalo 12 budúcich prvákov.

V úvode všetkých privítala pani riaditeľka M. Hažíková. Prihovorila sa predškolákom, rodičom, pani učiteľkám, pani upratovačke a pani kuchárke. Následne programom sprevádzala pani učiteľka V.  Macášková, v ktorom deti predviedli svoju šikovnosť, odvahu a statočnosť. Po milom vystúpení, počas ktorého padla nejedna slzička, deti zložili sľub budúcich školákov a rozlúčili sa so všetkými zamestnancami MŠ i s deťmi z triedy slniečok. Pani riaditeľka a triedna učiteľka im zaželali veľa úspechov v škole, odovzdali darček na pamiatku z MŠ a potom si už všetci zaslúžene pochutnávali na výbornej zmrzline.