Obsah

Roztancované leto

Dňa 21.06.2019 sa v našej školskej záhrade uskutočnilo vystúpenie Hudobného centra z Bratislavy- „Roztancované leto“. Toto vystúpenie bolo zamerané na tanec od menuetu po súčasnosť. Do koncertu boli deti zapájané spevom i tancom a zažili veľa zábavy.