Obsah

Svetový deň vody - veľká trieda

Dňa 22. marca si s deťmi v materskej škole každoročne pripomíname skutočnosť, že voda je vzácna tekutina a je veľmi dôležitá pre život na Zemi.
Tento deň sme sa v každej triede venovali vode.

Všetky deti sa s veľkým záujmom a nadšením zapájali do praktických činností a pokusov počas celého dopoludnia: poznávali, hrali sa na vodné kvapky, vyrobili si kvapky z papiera, ochutnávali chuť vody z vodovodu, bádali kolobeh vody v prírode a na vychádzke pozorovali blízky potok. Pri umývaní v umyvárni sme si pripomenuli, že voda je vzácna a treba ňou šetriť. Najviac sa deťom páčilo experimentovanie s vodou, keď si mohli vyskúšať jej vlastnosti a reakcie pri zaujímavých pokusoch. Prostredníctvom rôznych aktivít deti získali dôležité poznatky o tom, aká je voda dôležitá pre každého z nás.