Obsah

Výtvarná práca - súťaž

V septembri sme sa s deťmi zapojili do výtvarnej súťaže časopisu Vrabček - "Paletko".

Deti mali nakresliť portrét, ktorý vyjadruje nejaký pocit. V časopise Vrabček - marec 2019, roč. 20, č. 7 je zverejnená výtvarná práca Yasmínky Vojvodíkovej.