Obsah

Aktivita v spolupráci s RÚVZ v Čadci

Dňa 20.11.2019 navštívila našu materskú školu pracovníčka RÚVZ z Čadce p. Mgr. Jana Grešáková, ktorá si pripravila pre naše deti prednášku k prevencii vzniku zubného kazu. Zaujímavým rozprávaním deťom priblížila, aké dôležité je ústne zdravie.

Porozprávala, na čo nám slúžia zuby, ako sa prerezávajú, z čoho sa zub skladá, ale tiež o ochoreniach zubov a pomocníkoch, ktorí nám pomáhajú čistiť zúbky.

Použila demonštračný  model  techniky čistenia zubovs kefkou, na ktorom predviedla správne čistenie zubov, čo si mohli následne vyskúšať aj deti. Premietla krátke rozprávky „O maškrtnom Adamkovi“, „Prečo vlk šušlal“, „Čo sa stalo medvedíkovi“. Na rozlúčku rozdala všetkým deťom malý darček.

Nasledujúci deň si všetky deti priniesli do MŠ zubnú kefku, aby si zopakovali správnu techniku čistenia zubov v umyvárni s krátkou básničkou, ktorú sa na prednáške naučili: „Hupky- dupky, teraz máme krásne, čisté zúbky“.