Obsah

Canisterapia

Dňa 5.11.2019 navštívila našu materskú školu riaditeľka neziskovej organizácie Zmysel života. Na začiatku predstavila psíkov a ukázala deťom, ako poslúchajú na prvé slovo všetky pokyny. Prostredníctvom alternatívnej metódy, tzv. canisterapie navodila príjemné a krásne pocity u detí, viedla ich k uvoľneniu a upokojeniu priamym kontaktom so psami.

Canisterapia je založená na priamom  pozitívnom pôsobení psa na fyzickú, psychickú a sociálnu pohodu človeka. Jej základy spočívajú v motivácii a v následnom silnom emocionálnom zážitku dieťaťa. Deti sa dotýkali psíkov, hladkali ich, nadväzovali očný  kontakt, kŕmili ich, hrali sa s nimi. Pri kontakte so psíkmi  prijateľným spôsobom vyjadrovali svoje pocity, prekonávali strach a učili sa rešpektovať druhých.

Deti prežili krásne dopoludnie plné radosti a nezabudnuteľných zážitkov.