Obsah

Celomesačná aktivita - Jeseň a jej krásy

Jeseň a jej krásy bola zameraná na komplexný rozvoj osobnosti dieťaťa prostredníctvom rôznych aktivít a hier.

Deti sa nenásilnou hravou formou a zážitkovým učením oboznamovali so zmenami v prírode počas jesene. Vo výchovno- vzdelávacej činnosti sme často využívali nazbieraný prírodný materiál, prostredníctvom ktorého si deti rozvíjali tvorivosť, fantáziu a vzájomnú spoluprácu.