Obsah

Čítanie rozprávok s pánom starostom

Pri príležitosti mesiaca knihy navštívil dňa 09.03.2020 našu MŠ starosta obce p. Ján Slaninák, aby deťom prečítal rozprávky. Deti si vypočuli rozprávky: „Kocúr v čižmách“, „Červená Čiapočka“, „O kozliatkach“. Na pamiatku odovzdali pánovi starostovi malý obrázok a záložku do knihy.