Obsah

Čítanie rozprávok s rodičmi "Mama, ocko, poď mi čítať"

Táto milá aktivita prebiehala v materskej škole od 02.03. do 09.03. 2020. Cieľom tejto aktivity bolo umožniť dieťaťu rozvíjať slovnú zásobu, tvorivosť, fantáziu a vytvárať pozitívny vzťah detí a rodičov ku knihe. Oslovení rodičia prišli do MŠ deťom prečítať rozprávku pred popoludňajším odpočinkom.

V triede č.1 slniečka sa do čítania zapojili títo rodičia, starí rodičia:

p. Novánska Vilma- „Alica v krajine zázrakov“

p. Horeličanová Jana- „Ako bol deduško proti výmennému obchodu“

p. Šurabová Michaela- „Stretnutie v lese“

V triede č.2 žabky sa do čítania zapojili títo rodičia:

p. Cabúková Ivana- „O vrabcovi Čvirkovi“

p. Hlušková Zuzana- „Zlatá rybka“

p. Cabúková Lucia – „Liek- Medúšik“

p. Halušková Zita- „O myške parádnici“

p. Franeková Katarína- „Kráľ Drozdia Brada“

p. Hažíková Alena- „Kráľ, princ a lesná víla“

Prekvapením pre deti bolo, že do našej MŠ prišla čítať aj významná osobnosť- spisovateľka Soňa Behúňová. Deťom prečítala príbeh zo svojej knihy Mariolka a pani učiteľkám i deťom do MŠ darovala túto krásnu knihu.

Všetkým, ktorí sa zúčastnili na tejto aktivite veľmi pekne ďakujeme.