Obsah

Deň starých rodičov

Deň starých rodičov je každoročnou tradíciou našej materskej školy. Tento rok sme sa rozhodli zorganizovať ho inak, trochu netradične. Dňa 9.10.2019 sa starí rodičia a všetky deti našej MŠ stretli pri príležitosti mesiaca úcty k starším, spojeným s Dňom jablka v jednej triede, kde deti privítali starých rodičov milým vystúpením.

Potom sa presunuli do svojich tried, kde spoločne babičky a deduškovia so svojimi vnúčatami tvorili jablkové výrobky pre potešenie. Podarilo sa im vyrobiť jabĺčkové hodiny, pozdrav pre starých rodičov, jablká na paličkách a jablká z krepového i farebného papiera. Boli to jednoducho obdivuhodné práce. Atmosféra vo všetkých triedach bola vynikajúca. Deti nielen tvorili, ale sa aj spoločne so starkými zahrali a zaspievali si. Na záver boli pripravené stoly štedrosti s rôznymi druhmi jablkových koláčov, džúsov a iných dobrôt.

Touto aktivitou sme sa snažili, aby starí rodičia a deti mali možnosť prežiť spoločný čas v našej materskej škole, ale tiež o dôležité prepojenie generácií. Veríme, že sa starým rodičom u nás páčilo a deti prežili nezabudnuteľný deň v materskej škole. Zároveň ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k uskutočneniu tejto aktivity.