Obsah

Deti v knižnici

V roku 2019 si pripomíname 100. výročie narodenia jednej z najvýznamnejších slovenských spisovateliek – Márie Ďuríčkovej. Pri tejto príležitosti, deti z triedy č.1 a č.2, dňa 17.09.2019 navštívili Obecnú knižnicu, v ktorej teta knihovníčka pripravila prezentáciu o tejto spisovateľke a jej tvorbe.

Predstavila deťom jej najznámejšie diela a prečítala im úryvok z knihy „Danka a Janka“.
Súčasťou tejto aktivity boli aj hry v detskom kútiku.