Obsah

Dopravná výchova - Bábkové divadlo v MŠ

V stredu 22.1.2020 sme privítali v našej MŠ Bábkové divadlo Slniečko z Piešťan.

Bábkoherec si pre naše deti pripravil predstavenie pod názvom „Dopravná výchova“. Predstavenie bolo veľmi poučné, zábavné a plné pekných pesničiek k danej tematike. Deti sa s radosťou zapájali, opakovali si dopravné značky i pravidlá cestnej premávky.