Obsah

Mikuláš v materskej škole

Vo štvrtok 5.12.2019 sme v spolupráci s PaSA sv. Márie Goretti z Čadce, uskutočnili aktivitu pre deti „Stretnutie s Mikulášom“. Študentky tejto školy si pre naše deti pripravili dramatizáciu rozprávky „O zvieratkách a Mikulášovi“, v ktorej si mohli so zvieratkami zatancovať aj deti.

Potom už všetci s napätím očakávali, či Mikuláš do škôlky naozaj príde. No a keď zaznelo klopanie na dvere a do triedy vstúpil Mikuláš, všetky očká detí sa rozžiarili. Privítali ho peknou básničkou, za čo ich pochválil a obdaroval balíčkami. Po spoločnom fotografovaní sa deti rozlúčili s Mikulášom, anjelom a zvieratkami z rozprávky. S prianím radostných a požehnaných vianočných sviatkov, pani riaditeľka ukončila túto milú a vydarenú aktivitu.