Obsah

Návšteva predškolákov v 1. ročníku ZŠ

Dňa 13.11.2019 naši predškoláci navštívili prvákov v ZŠ, kde ich srdečne privítala pani učiteľka Mgr. Emília Chomová. Prváci predviedli, čo všetko sa už naučili.

Čítali z tabule aj zo šlabikára, písali na tabuľu aj do zošitov a počítali príklady. Do úloh sa zapájali aj naše deti. Vedeli pomenovať čísla, určovať počet, vytlieskať slová, určovať prvú slabiku v slove aj spolupracovať s kamarátmi. Veľkým zážitkom pre deti bolo, že si mohli vyskúšať ako sa sedí v naozajstnej školskej lavici a počíta na veľkom počítadle. Na záver si deti vzájomne zaspievali a sľúbili si, že sa opäť stretnú, no tentoraz už v materskej škole.